09.01.2012

Анализът е представен на пресконференция, проведена на 9 януари 2012 г.

Фирмена задлъжнялост 2010