21.02.2011

Задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката към началото на 2010 г. са 157 млрд.лв., показва годишният анализ на БСК, който се осъществява шеста поредна година. Данните бяха представени на пресконференция днес (21 февруари 2011 г.) от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и от зам.-председателя Камен Колев.

Най-голям през 2009 г. е прирастът на междуфирмените задължения, които достигат 104 млрд.лв. и съставляват 80 процента от всички задължения.

И през 2009 г. основен генератор на задължения продължава да бъдат държавните институции и общините, които към 31.12.2009 г. дължат на фирмите 833 млн.лв. за изпълнени обществени поръчки и още около 2.4 млрд.лв. за невъзстановени данъци (в т.ч. ДДС, акцизи и надвзети данъци).

Продължава нарастването на задълженията към финансовите институции (с 1.5 млрд.лв. повече спрямо 2008 г.) и към персонала - в сравнение с 2008 г. задълженията за заплати са повече със 141 млн.лв. (8%), а за осигуровки - със 139 млн.лв. (18%).

Данъчните задължения намаляват с 1% (43 млн.лв.) спрямо 2008 г. и възлизат на 3.825 млрд.лв, което показва по-добра финансова дисциплина на предприятията.

 

Представеният днес анализ се основава на официалните данни на Националния статистически институт, обобщаващи резултатите от подадените фирмени счетоводни баланси за 2009 г. Данните за 2010 г. ще бъдат получени от НСИ и обобщени от БСК в началото на 2012 г.

 

Фирмена задлъжнялост 2009