09.11.2010

Анализът е изготвен от БСК с финансовата подкрепа на Фондация "Фридрих Еберт"

Администриране на регулаторните режими – модерно регулиране (2010 г.)