18.11.2009

Проучването е изготвено от екип на БСК със съдействието на Фондация „Фридрих Еберт”.

Производство, заетост, разходи и ефективност на труда в българската промишленост през периода 1997 - 2009 г.