Представяне

Професионална асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi) представя българските успехи в сферата на роботиката и автоматизацията пред света. В сдружението членуват 16 юридически лица - български технологични фирми, клубове по роботика, научни организации, висши училища, академии, стартъп акселератори, технологични паркове, неправителствени организации и институции с дейност или интереси в сферата на роботиката и автоматизацията. Чрез своите дейности ПАРА информира членовете си за водещите иновации в света на роботиката и автоматизацията, възможностите за технологичен трансфер, партнъорства в страната и чужбина и други сфери на интерес. Асоциацията представя добри практики, модели, иновации и стратегии, приложени от водещи компании, научни институции и правителства в чужбина; подпомага членовете си при контактите им с потенциални партньори за технологичен трансфер, доставчици и клиенти в Европа, Америка и Азия. ПАРА издава ежеседмичен бюлетин за водещите иновации в сферата на роботиката и автоматизацията, както и ежегоден доклад за успехите на България в сферата на роботиката и автоматизацията. Експертният съвет на Асоциацията изготвя технологични анализи.

Христо Гилищаров
Председател на УС
0883 372 984
Йонко Чуклев
зам.-председател на УС
0896 160 999