Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес и партньорски организации на работодателите от страните в Централна и Източна Европа извършват проучване в рамките на проект “TOBEQU 3 - Към по-добро качество на финансовото участие на работниците в ЦИЕ”.


Подробности за ползите от финансовото участие на работниците, формите и схемите в различни страни, можете да намерите на адрес: www.tobequ.bia-bg.com .
В наши дни работниците очакват да бъдат по-активно включени в живота на предприятията, в изпълнение на целите за по-добро качество на продукцията и постигане на по-добри финансови резултати.


Вашето мнение е основно при определяне на текущото състояние, възможности и проблеми при прилагане на конкретни схеми за финансово участие на работниците в България.


Молим за Вашето съдействие да отделите 10-15 минути за попълване на съответния въпросник на български език, който ще намерите на следния адрес:

http://www.tobequ.eu/vaprosnik_rabotodateli   

 


Въпросник по Международен проект за Финансово участие на работниците
Добави мнение