Период на изпълнение: 01.01.2009 - 31.12.2010 г.

Официален сайт: tobequ.bia-bg.com

Проектът цели:

 • повишена информираност за ползите от финансовото участие на работниците (по отношение на фирменото управление) сред организациите на социалните партньори, фирми, представители на работниците (профсъюзи), правителства и други участници в ЦИЕ,
 • подобряване на знанието за системите за финансово участие в ЦИЕ, тяхното практическо приложение чрез отзиви от работодатели и служители по техния опит, поведение, мнение и очаквания,
 • улесняване на обмена на информация и най-добри практики сред фирми, които прилагат схеми за финансово включване на служителите,
 • насърчаване на данъчна и законодателна среда в ЦИЕ, която да стимулира и подкрепя развитието на финансовото включване на служителите.
   

Целеви групи

Собственици на фирми, ръководители на човешки ресурси, представители на служителите, социални партньори и други

Финансиране
Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност – PROGRESS
Обхват
Международен
Партньори
 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Алианс на румънските работодателски конфедерации /ACPR/
 • Конфедерация на унгарските работодатели и индустриалци /MGYOSZ/
 • Работодателска конфедерация на Латвия /LDDK/
 • Ирландска асоциация за дялово участие /IPSA/
 • Образователна институция на бизнес асоциациите /BDU/, Германия
 • Международна асоциация за финансово участие /IAFP/
   
Людмила Мецова
София 1000, Алабин 16-20, стая 204
+3592 932 09 22
Мартин Стоянов
София 1000, Алабин 16-20, стая 206
+3592 932 09 33
Прочетено:699