Дата: 04.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3181

Излезе от печат брошура „Финансово участие на служителите - по-силна мотивация на служителите, по-добри фирмени резултати". Материалът е изработен в рамките на проект „TOBEQU 3 - Към по-добро качество на финансовото участие в Централна и Източна Европа", който се съфинансира от Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност - PROGRESS (2007-2013).

Участието на БСК в първите фази на проекта TOBEQU (2005-2007 г.) е отразено в интернет страницата: www.tobequ.bia-bg.com.

С настоящата публикация бихме искали да привлечем вниманието на работодателите, многонационалните компании, синдикални организации, съответни административни структури и комисии в народното събрание, към възможностите и ползите от прилагане на схемите за Финансовото участие на служителите (ФУС) в България.

ФУС се разглежда като полза за служителя. Най-напред, то трябва да води до финансово възнаграждение, като работещите могат пряко да се ползват от техния принос към подобрените резултати на предприятието. Успехът на фирмата зависи от добрите работници.

Позицията на BUSINESSEUROPE (Конфедерация на европейския бизнес), на която БСК е единствен член от България, е че страните-членки трябва да предоставят благоприятна данъчна и правна среда, която да насърчава участието в капитала чрез придобиване на дялове и схемите за участие в разпределяне на печалбата.

В рамките на проекта, изпълняван от БСК, в периода 2009-2010 г. над 55 български фирми участваха активно в проведената онлайн анкета за състоянието и възможностите за приложение на схеми за ФУС в България.

По време на изпълнение на проекта ние научихме много от нашите партньори от Ирландия, Германия и Франция. Изказваме специална благодарност на г-н Джордж Тутхил, понастоящем председател на Международната асоциация за финансово участие и член на международния Институт за ценни книжа. Заедно с него ние организирахме семинари и работни срещи в София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Русе и Бургас, както и много разговори с работодатели и представители на синдикатите.

Публикацията може да бъде получена безплатно в БСК (София 1000, ул. Алабин 16-20) от Бранимир Ханджиев (тел. 02/ 932 09 33).