Дата: 29.01.2010

Източник: БСК

Прочетено: 2425

На 29 януари 2010г. в БСК се проведе работна среща на партньорите по проект "TOBEQU 3 – Към по-добро качество на финансовото участие на работниците в ЦИЕ.

"Малцина може би осъзнават, че запазването на ключови служители е от жизнен интерес за фирмата, дори по време на икономическа криза. Ключовите служители са онези, които играят много важна роля, за да държат компанията на крака в трудни времена, да я изградят отново и подобрят развитието й на пазарите, за да прогресира и разшири дейността си отново. Освен това, мнозинството от служителите разбират настоящата икономическа среда. Лоялността е не само въпрос на пари, а в настоящото икономическо положение болшинството от служителите приемат, че възможностите са ограничени, особено ако работата за сегашния им работодател в крайна сметка означава добра перспектива за тях.

Една схема за възнаграждения, предвид все по-променящото се икономическо положение, може да привлече вниманието на администрацията, особено ако такава схема може да задържи интереса на служителите в оцеляването и дългосрочния успех на компанията. Тъй като целта на тези схеми е да подсигурят дългосрочната ангажираност и лоялност на служителите, една 2-3 годишна, подходящо съставена схема, освен създаването на приход за служителите, прави възможно фирмата да запази персонала, което е необходимо за възстановяването на фирмата и оптимално приспособяване към променящата се икономическа среда.

За да се насърчи финансовото участие на служителите сред работодатели и служители и да се дадат насоки на вземащите решения, Българска стопанска камара и нейните партньори от работодателски и синдикални ассоциации от ЦИЕ в Латвия, Словакия, Словения, Унгария и Румъния, изпълняват понастоящем финансирания от ЕС проект "TOBEQU 3 – Към по-добро качество на финансовото участие на работниците в ЦИЕ."