Европейската агенция по химикали (ECHA) отправи покана за предоставяне на информация във връзка с потенциално ограничение по Регламент REACH за определени хром (VI) съдържащи вещества и оловни съединения (вж. ТУК).

Тази покана за представяне на доказателства е насочена към компании, използващи хром (VI) вещества и оловни съединения, и е насочена към различни научни гранични стойности и разходите, свързани с тяхното постигане. Агенцията приветства информация от индустриални асоциации и организации, доставчици на алтернативи на тези вещества. 

Информацията ще бъде използвана за изготвяне на предложение за ограничение по приложение XV, както е поискано от Европейската комисия.

Европейската агенция по химикали специално се обръща към регистрираните потребители (REACH) до 13.02.2024 да предоставят информация и за разходите, свързани със замяната на веществата или постигане на граничните допустими стойности на емисии.

Вж. СПИСЪК С ВЕЩЕСТВА, обект на поканата


Покана от ECHA към регистрираните по REACH относно вещества, съдържащи хром
Добави мнение