27.09.2011

Поради големия интерес към мултимедийния продукт за електронно обучение и тестване по здравословни и безопасни условия на труд /Safestart/, беше поръчано допълнително количество, което предлагаме вече на цена от 50 лв. /без ДДС/.

Курсът за електронно обучение и тестване по здравословни и безопасни условия на труд беше разработен съвместно с чуждестранни партньори в рамките на международния проект "SafeStart".

Курсът беше адаптиран към българското законодателство и представлява мултимедиен продукт с илюстрации, анимации, текстове и озвучаване на български език.

Курсът обхваща 14 модула в различни области: законодателство, рискове, злополуки, разрешения за извършване на работа, опасни вещества, пожар и експлозии, работа в затворени пространства, работно оборудване и машини, повдигане и преместване на товари, спъване и падане по време на работа, работа на височина, електричество, лични предпазни средства и знаци за безопасност на труда.

Продуктът дава възможност за различни форми на обучение - самостоятелно, дистанционно и в група. Също така, обучаващият се може самостоятелно да тества знанията си, съобразно със своето време и ритъм.


В някои страни от Европа (като Белгия, Холандия и Люксембург), при кандидатстване за работа се изисква сертификат (придобит след преминаване на това обучение), който се получава в специализирани центрове за обучение.


За повече информация и закупуване:

Международни организации и програми

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Ул. Алабин 16-20, 1000 София

Тел. (02) 987 09 91, 93 209 22, 93 209 33

martin@bia-bg.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

SAFESTART – Вашият помощник за обучение, тестване и сертифициране по здраве и безопасност при работа