11.10.2016

Министерство на икономиката и Българска стопанска камара (БСК) организират Работна среща с фирми от химическата индустрия. Срещата ще се проведе в сградата на БСК, на 11 октомври 2016 г., от 9:00 до 17:00 ч.

Основната цел е запознаване на търговците с новите изисквания при трансгранична търговия според Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване.

Около 20 български фирма знаят, че произвеждат и търгуват с химикали с възможна двойна употреба – гражданска и военна. Много други не знаят и може да бъде злоупотребено с тяхното незнание. За всички е полезно да научат подробности за нормативната уредба и процедурите за инспекция.

Събитието е безплатно за участниците. За повече информация вижте прикачения файл.

За допълнителна информация:

Веселин Илиев

тел.: 02 932 0954;

E-mail: ierc@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Търговия с химически вещества -  БСК София, 11.10.2016 г.