Наградата за победителя е таблет,
а срокът за регистрация е 28 май, 13.00 часа!

_________

Международно състезание "Следващият топ предприемач на Европа" ще се проведе на 30 май 2017 г., от 13.30 часа. Събитието се организира в рамките на международния проект Play4guidance и в него ще се включат участници от Ирландия, Гърция, Турция, България и Германия. Домакин от българска страна ще бъде Българската стопанска камара.

Участниците могат да регистрират имената си до 13.00 часа на 28 май, на e-mail: martin@bia-bg.com (тел. 02 93 209 33, 02 93 209 22).

Макар че играта е онлайн базирана, желателно е участниците да се включат присъствено, в сградата на Българската стопанска камара (ул. Алабин 16-20, София 1000), за да са на разположение при връчването на сертификатите и наградите.

Наградата за националния победител от България ще бъде таблет, осигурен от БСК.

Play4guidance (P4G) е проект, финансиран от програма ERASMUS+, в рамките на който беше разработена „Европейска бизнес игра за обучение и ориентиране на учащи се и млади безработни по предприемачески, преносими и математически умения“. Това е иновативен инструмент за учене и оценка, на базата на бизнес играта P4G.

_________

„ПРАВИЛА НА ИГРАТА

_________

ОБХВАТ

Всеки екип/играч ще управлява своя виртуална фирма за тениски, като се конкурира с други екипи на пазара.

Играта P4G е симулационна игра между екипи, всеки от които има задачата да управлява от стратегическа гледна точка свое собствено предприятие, като се конкурира с другите на пазара. Това е симулация на пазар на производствени предприятия, чиято дейност е преобразуването на суровини в крайни продукти. Фирмите са в непряка конкуренция за придобиване на оскъдни ресурси нагоре по веригата, в процеса на закупуване на суровини от доставчици, както и надолу по веригата, докато се опитват да продадат готовите продукти на клиенти.

Целта на играта е да се увеличи максимално стойността на фирмата, оценена по отношение на оперативната печалба, политиката за назначаване на работници, темпа на растеж на инвестицията и финансовия резултат на самата фирма.

Играта е разделена на 12 рунда, като всеки рунд симулира един месец от дейността на фирмите и пазара. По време на всеки рунд, всеки екип паралелно с другите анализира текущото положение на фирмата и пазара, количествено определено от набор "статични" променливи, които описват точно положението на фирмата.

Играчът взема решения за оперативното и стратегическото управление на фирмата, като залага количествени стойности за набор от „входни“ променливи. Тези решения, заедно с взетите от другите екипи и набор от контролни параметри, заложени от ръководителя на играта, определят новото положение на фирмата и пазара. 

КОГА?

Първото издание на международното състезание на Play4Guidance “Следващият топ предприемач на Европа” ще се проведе на 30 май 2017 г., от 13:30 ч.(12.30 CET в Италия, 11:30 в Ирландия, 13:30 в Гърция и Турция). 

Записването е отворено до 28 май 2017 г., в 13:00 ч. българско време. 

На 29 май регистрираните играчи ще получат по e-mail достъп (потребителско име и парола) за състезанието.

Междувременно, всеки може свободно и безплатно да се регистрира за симулационната бизнес игра и да се упражнява по всяко време ТУК и ТУК.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

Заинтересованите да участват трябва да се регистрират на e-mail: martin@bia-bg.com (тел. 02 93 209 33, 02 93 209 22) или ТУК.

Събитието е по покана и подборът на участниците ще се извърши от координационен комитет.

След като получи потвържденията за участие, координационният екип ще реши дали е нужно да се формират екипи от 3-4 играчи според наличното пространство. 

Официалният език на състезанието е английски. 

КЪДЕ?

Играчите имат възможност да играят от всяко устройство, свързано с интернет.

В България, играчите могат да участват в състезанието на адрес: Българска стопанска камара, ул. Алабин 16-20, 1000 София. 

КАК ДА ИГРАЕТЕ?

Мачът започва в 13:30 часа българско време.

Играчите ще имат по 15 минути да изиграят всеки един от първите 4 рунда на играта. От 5-я до 12-я рунд, играчите ще имат на разположение по 10 минути на рунд.

Играчите, които не изпълнят даден рунд, ще бъдат автоматично прехвърляни към следващия. Системата ще копира решенията, които са взети при предишната сесия. 

ПОБЕДИТЕЛИ

Общият победител ще бъде избран измежду участниците от всички държави.

Във всяка страна ще бъде обявен и национален победител. Победителят ще бъде определен след приключване на 12-те рунда. 

Всички играчи в състезанието ще получат официален сертификат за участие от проекта Play4Guidance.

Международният и местните победители ще получат специален сертификат.

Националният победител в България ще получи за награда таблет

ПРЕКЪСВАНИЯ/ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

Състезанието ще се проведе в онлайн приложение. В случай на технически проблеми, които възпрепятстват играчите да приключат мача, победителите ще бъде избрани въз основа на последния изцяло изигран рунд.

Проблемът трябва да е свързан с онлайн приложението, а не с технически проблеми на отделните играчи.

Във всеки случай, решението ще се вземе от организационен комитет и няма да има никаква възможност за предявяване на необосновани искове. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВИДЕО И ДР.

Със записването си в събитието играчите упълномощават проекта Play4guidance да използва изображения, видео и други помощни средства с цел разпространение и популяризиране.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международно онлайн състезание