Дата: 25.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 766

Втора и последна национална среща се проведе в БСК на 23 май 2017 г., в рамките на европейския проект Play4Guidance (Европейска бизнес игра за обучение и oриентиране на учащи и млади безработни по предприемачески, преносими и математически умения).

Наред с представяне на проектните дейности, по време на срещата беше демонстрирана финализираната версия на симулационната бизнес играта, разработена по проекта. "Управлявай своя бизнес" е симулационна игра, в която всеки играч или отбор има за задача да управлява собствен бизнес от стратегическа гледна точка, конкурирайки се с останалите на пазара. Целта е да се стимулира предприемаческата култура сред младите европейци и да им помогне да придобият нужните умения за създаване на стартиращ бизнес

През изминалата почти година играта беше тествана сред различни целеви групи, като студенти и преподаватели в университети, ученици и преподаватели в училища, безработни лица и други. Освен това, че достъпът до играта е свободен и всеки може да се регистрира и играе напълно безплатно, проектният консорциум се надява и планира тя да бъде внедрена в учебната и извънкласната практика на училища, университети, бюра по труда, фирми и други.

Play4Guidance създава ефективен европейски инструмент, който може да:

  • подпомогне учащи се и безработни при развиване на основни математически, икономически, дигитални и предприемачески умения;
  • позволява на учащи се и безработни да оценяват самостоятелно своите умения;
  • подпомагa различни институции, като центрове за кариерно ориентиране, бюра по труда, МСП, големи предприятия и университети при оценяване на уменията на лица, при насочването им по време на обучението и изграждането на умения.

В 3-годишния проект, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, участват 8 партньори от 6 европейски страни – Италия, Гърция, Турция, Германия, Ирландия и България.

Повече информация за целите, дейностите и материалите по проекта, са достъпни на Play4Guidance.