Play4Guidance е европейска бизнес игра за обучение по предприемачески, преносими и математически умения

 • Повишаване на предприемаческата култура сред младите европейци
 • Създаване на връзка между образование/обучение и работа, за да се адаптират учебните програми на студентите към нуждите на предприятията
 • Подготовка на младите европейци да стартират собствен бизнес с цел намаляване на безработицата
 • Идентифициране на най-общите знаменатели в математическите, икономическите, преносимите предприемачески и дигитални умения сред целевите групи и страни

вж. БРОШУРА

Целеви групи

Преки:

 • Ученици
 • Студенти
 • Млади безработни (до 35-годишни)

Непреки:

 • Бюра по труда
 • Кариерни центрове за учащи се
 • Предприятия
   
Финансиране
Програма Еразъм+
Обхват
Международен
Партньори
 1. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
 2. Фондация на Миланския политехнически университет, Италия
 3. Университет Карло Катанео, Италия
 4. Атинския университет, Гърция
 5. Регионална дирекция на Tekkekoy за национално образование (МЕМ), Турция
 6. Дъблин Сити Университет, Ирландия
 7. Гръцка асоциация на научните журналисти, автори и репортери – Science View, Гърция
 8. Университет за приложни науки (Hochschule Ruhr West), Германия
   
Прочетено:3894