Заседание на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще се проведе на 7 юни 2017 г. (сряда), от 10.00 часа, в Трета приемна в сградата на Министерството на финансите.

Дневният ред на заседанието предвижда обсъждане на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси.

От страна на БСК в заседанието ще участват зам.-председателят Димитър Бранков, зам.-главният секретар Добри Митрев и директорът на Център "Чиста индустрия" Илиана Павлова.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС