27.09.2017

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) организира за първи път в България

обучение по новите международни стандарти за фасилити мениджмънт ISO 41011, 41012 и 41013 и Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221

на 27 септември 2017 г., от 13:30 до 17:00 ч., в Зала G3, Интерпред СТЦ София (София, бул. Драган Цанков 36А).

Целта на обучението е да способства за стандартизация на услугата фасилити мениджмънт и уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мениджмънт специалисти в страната.

Лектори:

Срок за записване: 20.09.2017г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg

Обучението е насочено към:

  • Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;
  • Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;
  • Собственици и/или управители на сграден фонд;
  • Професионални консултанти в управлението на имоти и активи;
  • Специалисти, отговорни за стратегическото ресурно осигуряване и изготвяне на споразумения;
  • Специалисти от държавния и частен сектор;
  • Служители на компании от реалния бизнес;
  • Всички, заинтересовани от международните и европейските норми във фасилити мениджмънта.

Такса за участие: 99 лв. на човек. За членове на БГФМА - 25% отстъпка от цената. Посочените цени са с ДДС и включват комплект работни материали и напитките по време на обучението.

__________________

Програма на обучението

Международни стандарти за ФМ

ISO 41011             Речник и определения

ISO 41012             Ръководство за стратегическо ресурсно осигуряване и изготвяне на споразумения

ISO 41013             Обхват, ключови понятия и ползи

Европейски стандарти за ФМ

EN 15221 4           Таксономия/Класификация

EN 15221 5           Процеси

EN 15221 6           Управление на пространството

EN 15221 7           Бенчмаркинг

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение по новите международни стандарти за фасилити мениджмънт