29.11.2017

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) организира за първи път в България обучение по новите

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

ISO 41011, 41012 и 41013

И

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА

EN 15221

 

Кога: 29 ноември 2017г. от 13:30ч. до 17:00ч.

Къде: Зала G3, Интерпред СТЦ София (София, бул. Драган Цанков 36А)

Цел: Организирането на професионално обучение по новите Международни стандарти за фасилити мениджмънт ISO 41011, 41012 и 41013 и утвърдилите се Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221 да способства за стандартизация на услугата фасилити мениджмънт и уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мениджмънт специалисти в страната.

Лектори:

Деян Кавръков, FRICS Професионален профил

Арх. Валери Левиев, CIPS Професионален профил

***

Програма на обучението

Международни стандарти за ФМ

ISO 41011 -  Речник и определения

ISO 41012 - Ръководство за стратегическо ресурсно осигуряване и изготвяне на споразумения

ISO 41013    Обхват, ключови понятия и ползи

Европейски стандарти за ФМ

EN 15221 4  Таксономия/Класификация

EN 15221 5  Процеси

EN 15221 6  Управление на пространството

EN 15221 7  Бенчмаркинг

Обучението е насочено към:

  • Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;
  • Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;
  • Собственици и/или управители на сграден фонд;
  • Професионални консултанти в управлението на имоти и активи;
  • Специалисти, отговорнизастратегическоторесурноосигуряванеиизготвяненаспоразумения;
  • Специалисти от държавния и частен сектор;
  • Служители на компании от реалния бизнес;
  • Всички, заинтересовани от международните и европейските норми във фасилити мениджмънта.

Такса за участие

150 лв. начовек

За членове на БГФМА- 25% отстъпка.

*Посочените цени са с ДДС и включват комплект работни материали и напитките по време на обучението.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение по новите Mеждународни стандарти за ФМ и Eвропейска норма EN 15221