Общото годишно събрание на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) ще се проведе на 17 май 2018 год. (четвъртък), от 13.30 часа ,в сградата на „Нипроруда” АД, бул. Александър Стамболийски № 205.

Съгласно Устава на БАМИ, поканата ще бъде публикувана в Държавен вестник и ще се изпрати на всички членове.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на БАМИ