Семинар „Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП“ организира Център „Чиста индустрия“ при БСК, на 20 ноември 2018 г., от 09:45 до 16:45 часа, в конферентната зала на БСК (София 1000, ул. Алабин 16-20, ет. 1).

Вж. ПРОГРАМА

На обучението ще бъдат представени следните теми:

  • Безопасност на химикалите във вашия бизнес - от правните задължения по REACH и CLP до бизнес възможностите
  • Как индустрията да се подготви за контрол по REACH и CLP- приоритети и указания за контрол
  • Регламент за биоцидите - последни развития и осигуряване на съответствие при промишлени приложения
  • Предотвратяване на промишленото замърсяване и контрол на опасностите от големи аварии при оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционни проекти - нормативни промени, очаквания и предизвикателства
  • Оценка на риска в контекста на контрола на опасностите от големи аварии

Лектори: Първолета Лулева, Цонка Дрянкова, Бойко Малинов и Николай Савов

Регистрация и заплащане на таксата за участие: За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес iliana@bia-bg.com. Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 19.11.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

Такса за участие: 180 лв., с включен ДДС, платени по следната сметка:

IBAN BG61STSA93000021609234
BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.
Българска стопанска камара, Център Чиста Индустрия“

За контакт: Тел: 02 980 30 55; iliana@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП“