Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание във вторник, 20 ноември, от 11,00 ч. в сградата на Министерския съвет.

На заседанието ще бъде обсъден проектът на Закон за социалните услуги, внесен от министъра на труда и социалната политика.

БСК ще бъде представена на заседанието от Димитър Бранков - зам.-председател, и Жасмина Саръиванова - експерт "Индустриални отношения".

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС