23.02.2019

За първи път в България Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, заедно със своите партньори, стартира учебна програма ”E-commerce Success” с продължителност от два семестъра, която предоставя на мотивираните участници познания и практически умения за стартиране, маркетиране и устойчиво развитие на електронен бизнес.

Лекциите и упражненията ще се водят от утвърдени преподаватели от СУ и доказали се практикуващи експерти с дългогодишен опит в електронната търговия от компании, с реализирани успешни проекти в България и чужбина, които ще Ви дадат реални практически насоки как да използвате ефективно финансовите и технологични ресурси за проекта.

Обучението ”E-commerce Success” е насочено към студенти, предприемачи, които сега стартират или вече са в процес на реализация на собствен проект за онлайн магазин на локалния и международните пазари, и служители от компании, които отговарят или ще отговарят за развитието на е-бизнеса на компаниите.

Двусеместриалната програма е с хорариум от 120 часа в четири модула, фокусирани върху планирането, създаването, маркетирането и развитието на електронен магазин, като Ви дава знания, умения, увереност и подкрепа, за да осъществите на практика един истински работещ електронен бизнес. Обученията ще се състоят от 4 часа седмично, през уикенда, в сградата на Стопанския факултет на Софийския университет.

”E-commerce Success” съчетава пълен набор от технологии с активно синхронно и асинхронно обучение, малки проекти в екип, ментори в помощ на екипите и облачно общностно пространство за интерактивен групов опит. Нашата крайна цел е да създадем уникално, взискателно и ориентирано към създаването на работещ електронен магазин образователно пътуване, което ще Ви даде свободата да се съсредоточите върху личните си резултати и цели през всяка от стъпките на създаване, маркетиране и устойчивото развитие на е-бизнеса.

Програмата е по утвърдена методология и е разделена на четири модула:

Модул: Основи на ecommerce

В този встъпителен модул ще бъдете запознати с основните понятия, термини, тенденции и възможности на електронния бизнес. 

Модул: Стартиране на успешен онлайн магазин

Под модул: Бизнес планиране

Под модул: Тех. планиране на онлайн магазина

Във втория модул ще научите всичко, което е необходимо, за да реализирате и планирате от една идея успешен електронен бизнес. Ще Ви бъдат дадени насоки и ясна информация за регулаторните изисквания и техническите възможности. В началото на този модул обучаемите ще бъдат разделени на отбори – всеки със собствен ментор, чиято задача и отговорност ще е да разяснява, помага, насочва и отговаря на въпроси, свързани с наученото на отбора си. Диалогът между ментора и отбора му ще е от интерактивен характер в специална за отбора затворена група във facebook. 

Модул: Маркетинг планиране и рекламни кампании

В третия модул ще научите как да използвате, планирате и монетаризирате практически различните онлайн канали. За целта на всеки от отборите ще бъде предоставен безплатен достъп до SAAS платформата GombaShop.bg, в която под ръководството на ментора му ще реализира действащ онлайн магазин с реални продукти. Реални продукти ще бъдат предоставени под формата на дроп шипинг от топ компании, като задачата на отборите ще бъде на база наученото и под ръководството на ментора да  планирате маркетинга и да иновирате, за да приложите на практика наученото. 

Модул: Измерване на ефективността на маркетинга

В четвъртия модул ще научите как да измервате постигнатите резултати, как да анализирате различните маркетинг канали и как в реално време да променяте Вашите маркетингови подходи. 

В края на обучението всеки обучаем ще трябва да защити пред комисия практически курсов проект за електронния му магазин в GombaShop. Успешно преминалите ще получат Диплом за успешно завършено двусеместриално обучение “E-commerce Success”, издаден от СУ “Св. Климент Охридски”, и сертификат Български Е-комерс стандарт (ниво експерт), издаден от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА). 

Старт на обучението ”E-commerce Success: 23 февруари 2019 г.

 

вж. ВИДЕО

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Стартира учебна програма ”E-commerce Success” с продължителност от два семестъра