Българската стопанска камара организира семинар на тема: „Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа“, на 02.10.2019 г., в зала 101 на БСК, София, ул. Алабин 16-20.

Семинарът се провежда в рамките на кампанията „ЗДРАВОСЛОВНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА УПРАВЛЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА“ 2018-2019 г. и е с продължителност от 9:30 до 15:00 часа, като регистрацията в БСК ще бъде от 09:30-10:00 часа.

Целта на събитието е да Ви подпомогне при поддържане на съответствието с изискванията на законодателството по здраве и безопасност при работа и при управлението на химикалите.

Местата за участие в семинара са изчерпани. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

09:30-10:00

Регистрация на участниците

10:00-10:15

Откриване на семинара

10:15-11:00

ПРИЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО REACH И CLP ЗА БИЗНЕСА - ПРИОРИТЕТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 0

11.00-11.30

Кафе пауза

11:30-12:30

Връзка между Регламент REACH и Директивите за безопасни условия на труд в работната среда (OHS) – „РОЛЯТА НА СЦЕНАРИИТЕ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ В РАЗШИРЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯТА НА ТРУД“

12:30-13:30

Обяд 

13:30-14:30

БЕЗОПАСНОСТ НА ХИМИКАЛИТЕ В БИЗНЕСА - ОТ ПРАВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО REACH И CLP ДО БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

14:30-15:00

Въпроси и отговори, дискусия

Лектор

Първолета Лулева – управител, ЕнвиПроАдвайс

Модератор

Виолета Добрева

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа“