Дата: 02.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 755

На 2 октомври 2019 г., над 80 участници от 50 фирми се включиха в семинар на тема „Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа“организиран от център „Чиста индустрия“ при Българска стопанска камара. Събитието е част от кампанията „ЗДРАВОСЛОВНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА УПРАВЛЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА“ 2018-2019 г. на европейската агенция по здраве и безопасност.

Целта на семинара бе да подпомогне бизнеса при поддържане на съответствието с изискванията на законодателството по здраве и безопасност при работа и при управлението на химикалите.

Бяха представени задълженията на бизнеса по регламентите RECH и CLP при използване на опасни вещества и смеси. Особено внимание беше отделено на бизнес възможностите и основните правни изисквания към безопасността на работните места, свързани с регламентите.

Основна тема на семинара бе и връзка между Регламент REACH и Директивите за безопасни условия на труд в работната среда (OHS) при определяне на сценариите за експозиция в разширените информационни листове за безопасност за постигане на безопасни условия на труд

Представителите на бизнеса получиха отговори на множество въпроси, свързани с конкретни казуси и практически съвети.

СНИМКИ