Министерството на труда и социалната политика и
Националният съюз на трудово-производителните кооперации,
в партньорство с Община Варна,

Ви канят на

ВТОРИЯ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ВАРНА

на 11 октомври 2019 г., петък, във Фестивален и конгресен център

ПРОГРАМА:

11:00 часа – Откриване на форума

11:30 часа – Изложение на стоки от социални предприятия и кооперации

13:00 часа, зала „Пресцентър“: Кръгла маса на тема „Общество в подкрепа на социалното предприемачество. Регионални аспекти и предизвикателства“, с участието на МТСП, Община Варна, Изпълнителна агенция за МСП, НПО и членове на НС на ТПК

 

Ежегодно НС на ТПК и Министерството на труда и социалната политика в съответствие на Плана за действие по социална икономика 2016 – 2017 г. на Министерския съвет, организират Регионален форум за социално предприемачество. Първото му издание през 2018 г. се проведе в градовете Варна, Благоевград и София.

Целта на форума е повишаване осведомеността на заинтересованите страни и обществеността относно същността и функционирането на социалната и солидарна икономика, създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалното предприемачество.

Инициативата обхваща конференции и кръгли маси. Представят се актуалните политики, тенденции за развитие, научни достижения и добри практики в областта на социалното предприемачество.

Сред участниците са представители на общините в региона, регионалните представителства на държавните институции, ангажирани с провеждането на държавната политика за развитие на социалното предприемачество, социални предприятия представители на научните среди и местната общност.

Изложението на предприятията и кооперации от социалната икономика е проява, предоставяща възможност на социалните предприятия да демонстрират своите продукти и услуги. Местната общност да се запознае с техните достижения, а целевите групи да получат информация за възможностите, които социалните предприятия им осигуряват.

Регионалните форуми за социално предприемачество са средство да се достигне до социалните предприятия, които предоставят локално своите продукти или услуги. Популяризирането на тяхната дейност в района, в който те оперират мултиплицира положителните резултати от форума чрез насърчаване на съпричастност в местната общност.

***

За контакт: uniontpk@uniontpk.com, тел. 0888 767 870

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Втори регионален форум за социално предприемачество - Варна