18.05.2020

От началото на 2020г. Стопански факултет на Софийския университет и УНИЦЕФ България стартираха партньорство за създаване на обучителна програма и изграждане на капацитет у бизнеса и студентите за защита правата на децата, утвърждаване на устойчиви социално-икономически бизнес модели и достигане на Глобалните цели за устойчиво развитие. Във времето на COVID-19 тази задача е още по-важна и спешна.

Ето защо ние организираме две онлайн срещи с водещи лидери, в които ще бъдат обсъдени ролята на частния сектор по време на здравната, икономическата и социалната криза. Във втория уебинар водещи експерти и представителите на институциите на ООН в България ще дискутират икономическите въздействия и ефекти върху бизнеса. Участниците ще научат повече за международните и националните прогнози, както и мерките за устойчивост и икономическо възстановяване, които тези институции предприемат.

Събитието ще се проведе на 18 май, 2020, между 15.00-17.00 ч. Връзка за достъп ще получите след безплатна регистрация.

Работен език: английски

Програма

Думи на приветствие. Ролята на отговорния университет

  • Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет

Отговорното инвестиране – отговор на икономическите предизвикателства

Икономически преглед за 2020+

  • Доц. д-р Калоян Ганев, Стопански факултет

Банките като партньор на бизнеса по време на кризата и периода на възстановяване

Създаване на нови бизнес модели на споделена стойност

  • Саня Саранович, зам. представител на УНИЦЕФ България

За допълнителна информация: Д-р Марина Стефанова: mstefanova@feb.uni-sofia.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Частният сектор и COVID-19 Икономическо въздействие и ефекти върху бизнеса