На 30-ти октомври тази година или в седмицата на будителите ще се състои най-голямото публично изложение за представяне на професии пред ученици от компании и професионалисти. Организаторският екип предвижда провеждането на събитието в подходяща за епидемичната обстановка онлайн-платформа. Присъственият ден остава като вариант, но ще бъде по преценка на компаниите.

Основната цел на програмата „Гордея се с труда на моите родители” е да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.

Програмата създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания; тя дава и възможност на компанията по недвусмислен начин да покаже на служителите и работниците си, че оценява техния принос пред най-важната аудитория за тях – децата им.

Тази програма е за фирми, които се гордеят с приноса си към обществото и вярват, че служителите им са не само най-ценният им актив, но и техният най-добър посланик в общността.

В рамките на проекта, децата научават много нова информация, полезна за тяхната обща култура и бъдещото им кариерно им ориентиране; изгражда се позитивна и емоционална връзка между семействата на служителите и компанията и, не на последно място, служителите придобиват самочувствие и удовлетвореност от признанието, което получават за своята работа. Проектът има за цел и да помогне да децата в по-горната възрастова група да се ориентират в избора си на образование и професия. Повече информация можете да откриете тук

Ако проявявате интерес към събитието, можете да откриете регистрационния формуляр като прикачен файл и да го изпратите на secretariat@unglobalcompact.bg

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Гордея се с труда на моите родители