Проектът SMecoMP има за цел разработването на образователна рамка и подходящи инструменти за обучение за подобряване уменията на бизнес мениджърите в предприемачество за екоиновации.

Консорциумът по проекта е съставен от организации от четири балкански държави и се стреми да постигне на трансгранично сътрудничество между бизнеса и университетите с цел популяризиране и повишаване на осведомеността относно екологични иновации и предприемачество.

Повече информация на сайта на проекта: https://www.smecomp.eu/

ПРОГРАМА

Регистрация за събитието ТУК

Линк за конференцията – https://zoom.us/j/96035621129#success

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заключителна конференция по проект SMecoMP