22.08.2022

Българска асоциация за здраве и фитнес (член на БСК) кани всички свои настоящите и потенциални членовете и партньори за участие в разширена работна среща на 22.08.2022 г. (понеделник), с начален час 11.00 часа (присъствено). 

Място на провеждане на срещата – гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес център, Конферентна зала.

По време на срещата ще бъдат обсъдени възможността за участие на настоящите и бъдещи членове на Асоциацията в провеждането на Национален спортен ден в България, с дата 17.09.2022 г. (събота), в рамките на организирания от EuropeActive BEACTIVE DAY.

BEACTIVE DAY е общоевропейска кампания за насърчаване на физическата активност, призната и подкрепена от Европейската комисия, основава на кампанията за Национален спортен ден във всяка Европейска държава.

Събитието в България е планирано да се проведе в гр. София на територията на Южен парк с подкрепата на Столична община.

При ангажираност от страна на членовете на БАЗФ, събитието може да се проведе и в градове от страната, където съществува възможност, в т.ч. с подкрепата на Областните и Кметски администрации.

Българска асоциация за здраве и фитнес е член и партньор на най-голямата Европейска асоциация EuropeActive, обединяваща национално представителните секторни организации на Европейските държави.

Като член на EuropeActive, за първа година БАЗФ е поканена за официален партньор на Европейската асоциация в провеждането на ежегодното събитие.

БАЗФ счита, че участието в тази инициатива на спортните центрове ще допринесе за увеличаване спортната активност на населението, посещаемостта на спортните обекти и ще подпомогне спортния сектор.

Уверени сме, че чрез провеждане на подобен тип събития, имаме шанс да активираме повече хора да бъдат физически по-активни и по-често, което е и нашето мото.

Инициативата ще ни даде възможност и да демонстрираме ролята на Асоциацията, като отговорна организация, и ще подпомогне целите ни по защита интересите на членовете.

Използваме възможността да напомним някои от основните краткосрочни задачи пред Асоциацията, а именно запазване (като постоянна) намалената ставка на ДДС за доставка на услуги и за ползване на спортни съоръжения, разширяване приложението на ваучерите за храна и към сектор „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих", както и ефективни действия по възможни бъдещи ограничителни мерки за сектора и не на последно място по важност - адекватни компенсационни финансови инструменти.

 

 ***

Програма на разширена работна среща - 22.08.2022 г (понеделник)

Място на провеждане: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Център № 5, Конферентна зала

10.00 ч. Работна среща на членовете на Управителния и Контролния съвети

11.00 ч. Разширена среща с членовете и партньорите на БАЗФ, относно участие на спортните центрове от страната в провеждането на Национален спортен „BEACTIVE DAY“ в България, с дата 17.09.2022 г. (събота).

12.00 ч. Обсъждане на приоритетните цели и задачи пред БАЗФ, за втората половина на текущата година, в т.ч. възможни действия за запазване като постоянна мярка намалената ставка по ЗДДС.

Други

13.00 ч. Кетъринг

 

Моля потвърдете своето участие на електронна поща bahf.bg@gmail.com или във вайбър групите на Асоциацията.

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Разширена работна среща на Българската асоциация за здраве и фитнес