Прочетено: 794

На 12 и 13 октомври 2016 г., в БСК се проведе работна среща на партньорите по европейския проект PLAY4GUIDANCE (Европейска бизнес игра за обучение и ориентиране на учащи и млади безработни по предприемачески, преносими и математически умения). 

БСК изпълнява проекта, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС, заедно със 7 партньори от 6 европейски страни (България, Германия, Гърция, Ирландия, Италия и Турция). 

Целевите групи по проекта са  ученици, студенти и млади безработни (преки) и бюра по труда, кариерни центрове, образователни институции, предприятия и др. (непреки). 

През следващите месеци партньорите от България, Гърция, Ирландия, Италия и Турция, ще проведат пилотни срещи с преките целеви групи за представяне и тестване на симулационната игра "Управлявай своя бизнес", чиято основна цел е управлението на собствен бизнес от стратегическа гледна точка, в конкуренция с останалите на пазара. 

Чрез играта се цели да се стимулира предприемаческата култура сред младите европейци и да им помогне да придобият нужните умения за създаване на стартиращ бизнес. 

По време на срещата на чуждестранните партньори беше представена и информационната система за оценка на компетенциите, разработена по проекта на БСК MyCompetence, като се обсъдиха възможностите за синергия между двата проекта и взаимно интегриране на определени компетенции в системата и в симулационната игра.