Дата: 18.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2147

На 18 февруари 2016 г., в Българска стопанска камара се проведе първата национална среща за представяне на бизнес играта, разработена по проекта Play4Guidance (Европейска бизнес игра за обучение и oриентиране на учащи и млади безработни по предприемачески, преносими и математически умения).

"Управлявай своя бизнес" е симулационна игра между отбори, в която всеки отбор има за задача да управлява собствен бизнес от стратегическа гледна точка, конкурирайки се с останалите на пазара.

Към играта и нейното внедряване в практика, проявяват интерес училища, университети и фирми. Засилен е интересът от страна на Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов", която възнамерява да внедри продукта в процеса на дуално обучение още от старта на новата учебна година.

Чрез играта се цели да се стимулира предприемаческата култура сред младите европейци и да им помогне да придобият нужните умения за създаване на стартиращ бизнес.

"Управлявай своя бизнес" намира допирни точки със системата MyCompetence, като отчита дефицит на определени компетенции и дава възможност за развитие на наличните.

Play4Guidance създава ефективен европейски инструмент, който може да:

  • подпомогне учащи се и безработни при развиване на основни математически, икономически, дигитални и предприемачески умения;
  • позволява на учащи се и безработни да оценяват самостоятелно своите умения;
  • подпомогa различни институции, като центрове за кариерно ориентиране, бюра по труда, МСП, големи предприятия и университети при оценяване на уменията на участниците, при насочването им по време на обучението и изграждането на умения.

В 3-годишния проект, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, участват 8 партньори от 6 европейски страни – Италия, Гърция, Турция, Германия, Ирландия и България.

Повече информация за целите, дейностите и материалите по проекта, са достъпни на Play4Guidance.