Дата: 11.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 627

На 23 май, в БСК, ще се проведе втора и заключителна работна среща за представяне на симулационната игра "Управлявай своя бизнес", разработена в рамките на проекта PLAY4GUIDANCE (Европейска бизнес игра за обучение и ориентиране на учащи и млади безработни по предприемачески, преносими и математически умения). 

БСК участва в проекта Play4Guidance, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС, заедно със 7 партньори от 6 европейски страни (България, Германия, Гърция, Ирландия, Италия и Турция).

 

РАБОТНА СРЕЩА (КОНФЕРЕНЦИЯ)

23 май 2017 г., БСК (София, ул. Алабин 16-20, зала ет. 1) 

 

09.30 часа  -  Регистрация на участниците

10.00 часа  -  Откриване

Представяне на проекта P4G, партньори, цели

                       Бранимир Ханджиев, Главен директор, БСК

10.30 часа       Представяне на дейности и разработените продукти по проекта

 - резултати от фокусни групи, пилотни срещи с преподаватели, ученици, студенти и беазработни

- матрица на компетенциите

- предприемаческа терминология, библиотека     

                                               Теодора Борисова, БСК

11.15 часа - Кафе-пауза

11.30 часа - Представяне и демонстрация на финалната версия на симулационната бизнес игра „Управлявай своя бизнес”, разработена по проекта PLAY4GUIDANCE (ръководства, оценка)

                                               Людмила Мецова, БСК

12.00 часа - Представяне на първото международно състезание за бизнес играта в онлайн среда с участници от 6 европейски държави

                                               Мартин Стоянов, БСК

12.30 часа      Време за въпроси и дискусия с участниците

13.00 часа       Кетъринг и индивидуални разговори