Дата: 03.08.2015

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 2080

В този бюлетин ще откриете интересна информация за различни проектни дейности и за разработваната бизнес игра в рамките на проект Play4Guidance (Европейска бизнес игра за обучение и ориентиране на учащи и млади безработни по предприемачески, преносими и математически умения).