14.11.2018

От името на 27 браншови организации БСК настоява за спешна среща с Министър-председателя във връзка с промените в Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти.

Вижте пълния текст на писмото:

__________________________________

Изх. № 03-00-17/ 13.11.2018 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщаме се към Вас във връзка с обнародваните в края на м. септември 2018 г. промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Държим да подчертаем, че подкрепяме усилията на Правителството за повишаване на фискалната дисциплина, ограничаване на нелоялните търговски практики и намаляване дела на „сивата“ икономика. В този смисъл, считаме осъвременяването на текстовете в Наредбата за закономерни и необходими.

Заедно с това, не крием сериозните си притеснения относно изключително кратките срокове, в които работещият на светло бизнес трябва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата, както и непрецизно формулираните текстове, които създават неяснота, правна несигурност и икономическа непредвидимост.

Имаме основателни причини да смятаме, че процесът по доставка, закупуване, сертифициране, инсталиране и пускане в експлоатация (вкл. обучение на персонала) на новите фискални устройства ще отнеме не по-малко от 18 месеца, а съгласно Наредба Н-18 това трябва да стане до м. март 2019 г., т.е. за по-малко от половин година.

В допълнение към това, част от разпоредбите в Наредба Н-18:

 • Са дискриминационни и противоречащи на правото на Европейския съюз;
 • Противоречат на конституционните принципи и гаранции за еднакви правни условия за стопанска дейност и предотвратяване на злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция, както и за законова закрила на потребителите и на инвестиционната и стопанската дейност;
 • Противоречат на законодателството в областта на закрилата на интелектуалната собственост и защитата на личните данни;
 • Създават нова административна и финансова тежест върху светлия бизнес, докато сивата икономика ще продължи да работи по същия начин, по който е работила и досега. В този смисъл, не постигат целите за ограничаване на сивия сектор, а напротив – засилват неравнопоставеността между „белия“ и „сивия“ бизнес.

Част от подписалите настоящото писмо организации участваха с експертиза в процеса на подготовка на промените в Наредба Н-18 и не малко от препоръките им бяха отразени, но много от спорните текстове останаха във финалната редакция на документа. За съжаление, настоятелните ни опити за продължаване на диалога останаха неуважени.

Именно това е причината да насочим Вашето внимание към проблема, още повече, че промените в Наредба Н-18 засягат практически всички стопански субекти, от всички сектори на икономиката. Това означава, че сме изправени пред потенциална опасност в началото на следващата година да се стигне до сериозно социално напрежение, което бихме искали да предотвратим.

Във връзка с горното, се обръщаме с молба да приемете представителна контактна група на подписалите настоящото писмо организации, която да Ви запознае с проблема и да Ви предложи ефективни мерки за неговото преодоляване.

Надяваме се на Вашето разбиране и съпричастност.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател на БСК

От името и по поръчение на:

 1. Асоциация на производителите на безалкохолни напитки
 2. Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба
 3. Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
 4. Асоциация на рециклиращата индустрия
 5. Асоциация на химическото почистване в България
 6. Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи
 7. Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта
 8. Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер
 9. Българска асоциация на заведенията
 10. Българска асоциация за здраве и фитнес
 11. Българска асоциация на работодателите в областта на културата
 12. Българска асоциация на туристическите агенции
 13. Българска асоциация по пест контрол
 14. Българска е-комерс асоциация
 15. Българска камара за охрана и сигурност
 16. Българска петролна и газова асоциация
 17. Българска туристическа камара
 18. Българска фасилити мениджмънт асоциация
 19. Българска федерация „Пътнически транспорт“
 20. Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
 21. Български лекарски съюз
 22. Индустриален клъстер „Сигурност“
 23. Корпорация на автомобилните превозвачи
 24. Национален съюз на превозвачите
 25. Национален съюз на превозвачите – Варна
 26. Национално сдружение на автобусните превозвачи в България
 27. Съюз на автосервизите - София

Дата: 14.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 6997