Румен Радев - президент на Република България

За тези 40 години БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, настояващ за ускорен и устойчив растеж, основан на знанието, за прозрачно управление, за стабилно законодателство, за конкурентен пазар, за съхраняване и развитие на българското производство. Пожелавам да сте все така отговорни и надпартийни в преодоляването на трудни икономически ситуации, каквито за съжаление не липсват и днес.

Деница Сачева – министър на труда и социалната политика

Приемете моите най-искрени поздравления и пожелания за просперитет по повод 40-годишнината от основаването на Българската стопанска камара! Пожелавам на Вас и Вашия екип да продължавате все така успешно да изпълнявате мисията си за защита на интересите на българските производители и предприемачи, и да работите за развитието на икономиката на България.

Вече четири десетилетия Българската стопанска камара има значителна роля за подобряването на бизнес средата в България. Работодателската организация има своя активен принос в популяризирането и утвърждаването на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на компаниите.

Във Ваше лице Министерството на труда и социалната политика има конструктивен партньор за усъвършенстване и модернизиране на трудовото и осигурителното законодателство на страната в контекста на съвременните форми на заетост и дигитална трансформация на пазара на труда. Убедена съм, че ползотворното ни сътрудничество за повишаване на доходите и квалификацията на работната сила ще продължи.

Желая на Вас и всички членове на БСК да продължавате да работите за развитието на стабилната икономическа среда в България, чрез прилагането на добри корпоративни практики. 

Димитър Алексиев, почетен член на БСК, управляващ директор за Европа в HEINEKEN International

Скъпи колеги и приятели - членове на БСК,

40 години са и много, и малко... Достатъчно, за да докажат, че БСК заслужава доверието да ни представлява и защитава нашите бизнес и професионални интереси. В същото време, ние всички сме изправени пред още много и непрекъснато променящи се предизвикателства, и е изключително важно БСК да продължава да бъде разумният и професионален глас на бизнеса в България. Пожелавам на БСК, на всички членове, на всички служители още много успешни години в интерес на бизнеса и на България! 

Митко Василев – главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара

През март 1984 г., след като завърших висшето си образование в Берлин, ГДР, започнах работа в Българска индустриална стопанска асоциация (БИСА), която впоследствие беше преименувана на Българска стопанска камара (БСК). Много са моментите в служебен и личен план, които ме свързват с тази организация. Имах честта и удоволствието да работя под прякото ръководство на Илия Гуевски и на Божидар Данев. Разработвахме икономически анализи, създавахме важни документи за икономиката на страната, подготвяхме дългосрочни стратегии преди и след обществено-икономическите промени в страната през 1989 г. Радвах се на прекрасната възможност да се докосна до опита и знанието на изключителни специалисти и личности. В този период се запознах и се ожених за съпругата си Бистра, в този период се родиха и двете ни деца, в този период успях да завърша задочната си аспирантура и да защитя докторската си работа. След общо 8 години прекарани в БИСА и БСК смених местоработата си, но винаги съм поддържал партньорски взаимоотношения с бившите си колеги и с мениджмънта на организацията, която днес се ръководи от Радосвет Радев. БИСА и БСК ми дадоха много знания, ноу-хау, контакти и възможности за развитие. Винаги съм бил, съм и ще бъда безкрайно признателен за времето, което прекарах там, и за безценния опит, който натрупах.

Според едно поверие, 40-годишнина не се празнува. Не го споделям и не го спазвам, защото всеки юбилей си има своето значение. БСК днес определено има свое място в икономическия и обществено-политическия живот на България. Ползвам случая да благодаря на всички бивши и настоящи колеги от БСК и да им пожелая здраве, нови трудови успехи, творческо неспокойствие и да бъдат все така пионери в много от дейностите, които осъществяват в услуга и помощ на бизнеса и на обществото като цяло! 

Галин Господинов - председател на УС на Българска камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Честит юбилей на БСК! Във ваше лице виждаме стабилен партньор, на когото може да се разчита. Пожелаваме ви още дълги години да сте опора за бизнеса и да защитавате интересите както на нашия сектор, така и на останалите браншове в България!

доц. д-р Момчил Антов - председател на УС на Национална асоциация на митническите агенти

Вече 40 години Българската стопанска камара обединява и представлява българския бизнес в страната и чужбина. С присъщия си професионализъм и неуморен труд, екипът на БСК допринася за подобряване на бизнес среда у нас и издигане авторитета на своите членове пред държавните органи и институции и обществото като цяло. Надяваме се, че нашите съвместни усилия като партньори ще продължат и ще подпомогнат процеса по непрекъснато подобряване качеството на бизнеса в страната! Желая Ви много здраве, професионални успехи, удовлетворение от постигнатото и нестихващ ентусиазъм! 

Коста Великин – председател на УС на APPLiA България

Вече четири десетилетия Българска стопанска камара (БСК) работи с висок професионализъм и мотивиращ ентусиазъм за създаване на условия за ускорен и устойчив растеж в България и за обезпечаване на конкурентна родна икономика, основана на знанието и носеща висока добавена стойност. Използвам случая да благодаря на целия екип на БСК за подкрепата, която оказва на бранша на домакинските електроуреди, и да Ви уверя в продължаването на нашето сътрудничество за защитата на интересите на българския бизнес. 

Ангел Престойски – председател на УС на Съюза на ВиК операторите в Република България

От името на 17 000 души, членове на Съюза на ВиК операторите в България, и от мое име Ви поздравявам па повод 40-годишнината. За годините на сътрудничество, Камарата се утвърди като деен и съзидателен партньор, благодарение, на който позицията ни се чуваше все по-силно! През годините съвместно сме реализирали редица важни за сектора ни и страната проекти. В духа на ползотворната работа и сътрудничество сме се справяли с кризисните ситуации във водоснабдяването. Пожелавам ви още дълги години висок професионализъм и воля при постигане на поставените задачи и предизвикателства. 

Георги Николов – председател на УС на Българска туристическа камара

Членството на нашата камара води началото си от 1995 г. и в продължение на вече близо 25 години имаме привилегията да работим задружно за благото на българския бизнес. Много полезно за нас е съдействието, което ни оказва БСК при изпълнение на секторните работодателски функции. Със значима стойност е делегираното ни участие в Националния съвет по туризъм и Националната агенция за професионално образование и обучение. Особен акцент има участието ни като секторен партньор в редица мащабни проекти, ръководени от БСК, като например, мегапроекта за оценка компетенциите на работната сила, основополагащ за практическото приложение на компетентностния подход при подбора и управлението на човешките ресурси в икономическите дейности. Изразяваме нашата увереност, че успешното ни сътрудничество ще продължи и съвместната ни работа ще допринася за устойчивото развитие на българския туризъм като приоритетен сектор на българската икономика. Желаем Ви още дълги години успешна дейност!   

Райчо Райчев, основател на EnduroSat

Продължавайте да браните все така упорито интересите на българския малък и среден бизнес и чрез вас гласът му да се чува. 

Николай Бадински – изп. директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

В дългогодишния път, който заедно извървяхме, БСК даде значителен принос в развитието на услугите за българския бизнес, насочени към излизане на международни пазари и внедряване на иновации. БСК показа ефективност и професионализъм както като партньор на бизнеса, така и като партньор в мрежата Enterprise Europe Network за подпомагане на МСП. Като координатор на мрежата, изразяваме своето уважение и признание за ниво на работа и професионализъм на БСК. Желаем и занапред успех, блестящи инициативи и нови хоризонти. На екипа на Камарата желаем здраве, вдъхновение и целеустременост, и неотклонно следване на установения стандарт на работа и професионализъм.

Илиян Терзиев – председател на Камара на строителите в България

Юбилеят Ви е респектиращ, а приносът на БСК устойчивото развитие на икономиката е безспорен. БСК и КСБ винаги са били добри партньори, открити за диалог и сътрудничество. Работим заедно за подобряване на бизнес средата в България, за честна конкуренция и прозрачност, обединяваме усилия срещу сивата икономика. 

Martin Ruppert – главен директор на IMP³rove - Европейска академия за управление на иновациите

IMP³rove - Европейската академия за управление на иновациите Ви благодари за дългогодишното сътрудничество в обученията, свързани с управление на иновации, както и за подкрепата, която указвате на иновативни компании в България, чрез оценката на способностите за управление на иновации по международно признати критерии. Изразяваме благодарността си и за постоянната Ви подкрепа при разработването на нови инструменти за поддръжка на иновативни, дигитални и устойчиви компании. С нетърпение очакваме да продължим сътрудничеството си и ще се радваме да подкрепим програмата на БСК към 50-годишнината. 

Милена Колева - ръководител на Академия по иновационен мениджмънт в България

От името на целия екип на АИМ и лично от мое име поднасям най-сърдечни пожелания по случай 40-тия рожден ден на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес! Приемете нашите искрени пожелания за много бизнес и творчески успехи, достигане на нови върхове и крепко здраве и благополучие на целия Ви екип. Благодарни сме за дългогодишното ни партньорство в областта на иновативното развитие на българския бизнес и се надяваме да продължим и занапред да работим заедно в името на общата ни цел. 

Тодор Младенов - изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

От името на екипа на „София Тех Парк“ имам удоволствието да Ви поздравя по повод отбелязването на 40 години от учредяването на Българската стопанска камара. Безспорно е, че през тези години с последователна, постоянна работа и професионализъм, Вашата организация се превърна във важен фактор за развитие на българската икономика, за подобряване на бизнес средата в страната, за стимулиране на иновациите и дигитализацията на обществото. „София Тех Парк“ подкрепя и споделя целите и мисията на Камарата, които са в основата както на нашето ползотворно партньорство, така и на Вашата дейност, и са в посока постигане на икономика, основана на знанието и с висока добавена стойност. Участваме и подкрепяме всяка Ваша инициатива за поощряване на предприемачеството, както и за насърчаване на развойната, научната и инженеринговата дейности. Уверени сме, че съвместната ни работа по проекта "Експортен Хъб България" ще допринесе за подобряване на експортния потенциал на българския бизнес и условията за развитие на експортно ориентираните технологични предприятия. Желаем на екипа на БСК и всички Ваши членове здраве, енергия и хъс за постигане на нови професионални успехи! 

Мартин Дановски – председател на УС на Фонд на фондовете

Изключително ми е приятно да Ви поднеса поздравленията си по случай 40-та годишнина от създаването на Българската стопанска камара. За времето на своето съществуване, налагайки в работата си принципите на коректност, отговорност и изключителен професионализъм, БСК успя да се утвърди като солидна институция в национален и европейски мащаб. Безспорен е приносът на Камарата за развитието на пазарна икономика, устойчив и качествен растеж и разширен кръг от възможности за бизнес развитие. Вярвам, че ръководеният от Вас екип, всички Ваши членове и партньори са на необходимата висота, за да посрещнат достойно предизвикателствата на новото време. Желая здраве, силна воля, енергия и още успехи! Честит празник!

Инж. д.т.н. Георги Узунов – председател на Съюза на производителите на захар и захарни продукти

40-годишният юбилей е знак за дългия път, който БСК е извървяла през годините. Път на борба и упоритост в подкрепа на българския бизнес. Вярвам, че в условията на открит и конструктивен диалог успехът е неизбежен. Постоянният стремеж на БСК да внася светлина в отношенията между бизнеса и държавата в България е необходим коректив не само в трудни, но и във времена на подем. Няма по-добър повод да изразя благодарността си за подкрепата, която винаги получаваме. Подкрепа, базирана на експертиза и компетентност, изграждана през всичките тези четиридесет години. Да благодаря за оптимистичната философия, която БСК изповядва и да изразя оптимизма си, че ни предстоят още дълги години на ползотворно сътрудничество. 

Добрина Проданова – председател на Търговско-промишлена камара - Пловдив

С удовлетворение наблюдаваме работата и постиженията на БСК за прогреса и устойчивостта на икономическата среда в България. За Търговско-промишлена камара – Пловдив, БСК винаги е била добър партньор и незаобиколим фактор при формирането на икономическата политика в страната, в социалното и икономическото законотворчество и, принципно - в индустриалните отношения. Българският бизнес дължи много на усилията и експертизата на Вашата организация! Работим в една насока, затова нека продължим да развиваме сътрудничеството си, като пожелавам на Вашия екип много здраве и силен дух за отстояване на постигнатото през тези 40 години! 

Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция СОФЕНА

От името на екипа на Софийска енергийна агенция СОФЕНА бих искал да Ви поздравя за 40-годишния юбилей. Това са 40 години работа в полза на бизнеса, на работещите в индустрията и услугите, на цялата българска икономика. БСК се разви като център за подпомагане на иновациите, предприемаческите мрежи и инициативи. Хиляди предприятия получиха подкрепа в първите си стъпки в бързо развиващите се сфери на икономиката като ИКТ-сектора и високите технологии, но и за откликване на новите изисквания и динамика на пазара в традиционни за българската икономика сектори. Възможностите за проектно коопериране и участие в международни проекти, които подпомага дирекция Международни икономически отношения, е безценно за предприятията, независимо дали са стартиращи, МСП, или големи. Това води до дългосрочни и устойчиви успехи и сътрудничества, до достъп до нови пазари и повишаване на добавената стойност на продукцията и услугите на българските предприятия. Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и ползотворна работа в полза на бизнеса и продължаване на доброто сътрудничество с държавната администрация, неправителствените организации, научни и образователни институции и всички заинтересовани лица в името на добрата и устойчива българска икономика и среда за бизнес развитие.

Спирос Номикос – изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД - Девня, и генерален мениджър на Група „Солвей“ за България от 2012 г.

БСК допринесе за насърчаването на редица инициативи и политики, които осигуриха добра перспектива на промишлените предприятия и повишиха тяхната конкурентоспособност в условията на динамичен международен пазар. Камарата се наложи като фактор за стабилно индустриално развитие, синоним на компетентност и коректност. Като представителна работодателска организация, тя неотклонно работи за създаването на благоприятна бизнес среда, за постигане на справедлива нормативна уредба и ускоряване на икономическия и социален растеж в страната. Признателни и горди сме да бъдем част от тази организация и да допринесем за успешната й работа през годините.

За нас е важно да споменем и приноса на г-н Божидар Данев – дългогодишен изпълнителен председател на камарата и близък съветник, колега и приятел на “Солвей Соди”, от приватизацията на завода през 1997 г. Неговият професионализъм и съвети допринесоха за развитието на компанията ни като един от най-успешните инвеститори в България.

Искрено се надявам, че и занапред ще развиваме нашите успешни партньорски взаимоотношения. Желая ви нови професионални постижения и безгранична енергия, с която да развивате дейността си и да продължите да допринасяте за икономическото развитие и просперитета на страната.

Койчо Русев – председател на Националната транспортна камара и СОАТ

През вече 30 години на политико-икономически преход БСК се утвърди като един от водещитe партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентно и коректно защитава и подпомага своите членове.

Чрез активното си участие в системата на социалния диалог на национално и международно ниво в периода на създаване и изграждане на тристранното сътрудничество по линията на МОТ с помощта на Холандското кралство, спомогна за провеждането на съвместно обучение на синдикалните и бизнес ръководства на автотранспортните фирми. В последствие това обучение допринесе и за конструктивното, отчитащо интересите на страните колективно трудово договаряне във фирмите от сектора.

Не можем да пропуснем и помощта, която БСК оказва на своите членове, с консултациите и предложенията за становища във връзка с промени в нормативната уредба. Такъв бе случаят с внесения в Народното събрание Проект на Закон за Българска автотранспортна камара. С проекта се целеше да се елиминират всички организации и сдружения в автомобилния транспорт чрез задължителното членство само в една камара за допускане до пазара на превозите с автомобилен транспорт, премахване плурализацията чрез отнемане конституционното право – свободата на сдружаване. На практика тази камара целеше да се приватизира със закон корупцията в ДАИ. БСК подкрепи доказаните твърдения на Националната транспортна камара за неверните мотиви и лобистката цел на внесения Проект на Закон, на база на което той беше изтеглен от Парламента. Голяма е заслугата на БСК да бъде спряна инициативата на група лица за национализиране на т.нар. „спящи акции“ от приватизацията.

Българска стопанска камара със своето международно представителство като член в редица международни организации бе първата бизнес организация, която чрез членството си в Бизнес Юръп изготви компетентно становище за преразглеждане на така наречения пакет „Мобилност“. То бе изпратено до Европейската комисия, Комисаря по транспорта, членовете на Европейския парламент и Комисията по транспорт и туризъм и даде своя принос да се отложат и прередактират унищожителните за транспортния бизнес ограничения.

Съвременният облик на БСК се определя до голяма степен и от маниера на работа с браншовите и регионални организации на бизнеса. Тя притежава сериозен потенциал от специалисти, предлага различни услуги и помощ при изготвянето на становища по редица предложения, свързани с промени в законодателната уредба за различни области на бизнеса, в т.ч. и транспорта, касаещи борбата със „сивата икономика“, намаляване на административния натиск, обучението на водачи на МПС, безопасността на движение, екологичност и др.

Неоценим помощник е издаваният онлайн информационен бюлетин по отделни тематики, както и личните контакти на ръководството и специалистите от камарата с организациите по места.

Всичко това е гаранция, че БСК и през следващите десетилетия ще си остане верен приятел и необходим защитник на интересите на работодателските организации в България.

Ангел Престойски – председател на Съюза на ВиК операторите в Република България

Позволете ми от името на над 17000 членове на Съюза на ВиК операторите в Република България и от мое име да Ви поздравя по повод 40-годишнината от създаването на Българската стопанска камара. За годините ни на сътрудничество Камарата се утвърди като деен и съзидателен партньор, благодарение на който позицията ни се чуваше по-силно! През годините сме раелизирали редица важни за сектора ни и страната проекти. В духа на ползотворната работа и сътрудничество сме се справяли с кризисните ситуации във водобснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води, и винаги сме получавали Вашето разбиране и професионализъм. Вярваме, че ползотворната съвместна работа помежду ни ще продължи и занапред, и с общи усилия ще постигнем един по-конкурентоспособен и проспериращ сектор в областта на водоснабдяването и канализацията. Пожелаваме Ви още дълги години висок професионализъм и воля при постигане на поставените задачи и предизвикателства! На добър час!

Теодор Маринов - член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси и дъщерни дружества

Не са много организациите, които днес могат да се похвалят с 40-годишен юбилей, а в бизнеса, подобно на природата, оцеляват най-приспособимите. Затова на БСК и нейните членове бих искал да пожелая да продължат да бъдат адаптивни, да взимат правилни решения и да балансират успешно между бизнес приоритетите и обществения интерес.

Михаил Чоролеев - изпълнителен директор на „Победа“ АД - Бургас

Приемете моите най-искрени пожелания за успехи, просперитет и здрави, надеждни партньорства. Бъдете активни и устоявайте все така усилено на интересите на българския бизнес.

Димитър Николов – кмет на гр. Бургас

Чрез Меморандума за сътрудничество с БСК, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации получи ексклузивна помощ в много направления. Много благодаря на Българската стопанска камара и лично на г-н Радосвет Радев за това. Работата с хора, които виждат надалеч в бъдещето, е изключителна възможност за развитие на училището. Пожелавам на БСК, като обединение на работодатели, да остане все така целенасочена в общия стремеж да задържим младите и образовани хора тук. Запазете отговорното си отношение към бизнеса. Ще продължа да разчитам на вашата ценна подкрепа по отношение контактите и деловите връзки на Бургас с потенциални инвеститори. Вярвам, че с партньор като Българска стопанска камара ще успеем да реализираме успешно още много проекти в полза на обществото.

Видка Вълчева – изпълнителен директор на Търговско-индустриална камара – Бургас

Пожелавам на БСК и нейния председател, г-н Радосвет Радев, да продължат да работят в полза на бизнеса със същата настойчивост, както досега. Нека продължат да бъдат генератори на идеи и да имат енергията да ги отстояват и реализират, имайки нашата пълна подкрепа!

Инж. Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ 

Българската стопанска камара посреща своята 40-годишнина в едни от най-тежките не само за българската, но и за световната икономика времена. Времена, които в най-голяма степен осмислят организации като Вашата, създадени с мисията да подкрепят бизнеса и да отстояват правата му.

На Вас, на ръководителите и на работниците и служителите на всички Ваши членове от сърце желая най-вече здраве, за да издържите на изпитанията, на които ни подлага кризата. Пожелавам Ви БСК да бъде един от водачите, които ще помогнат на българската икономика да изплува от този потоп по-силна и по-просперираща в сравнение и с най-добрите си времена. Желая Ви мъдрост, с която бързо да намерите пътя към въстановяването. Вървете по този път заедно със своите работници и служители, защото те са най-ценният Ви капитал.

Не забравяйте, че смисъл да се празнува има във всяко време, дори и в най-тежкото. Желая Ви да откриете повече поводи за празнуване в днешната криза. Празнувайте намерените спасителни решения. Празнувайте спасените предприятия и работни места, които ще бъдат най-добрият подарък за Вашия рожден ден. Честит празник!

Огнян Траянов - председател на УС на БАИТ

Уважаеми господин Радев, Позволете ми от името на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и лично от свое име да Ви поздравя във връзка с отбелязването на 40-та годишнина (25.04.1991 г.) на Българската стопанска камара. Във Ваше лице и управляваната от Вас работодателска организация виждаме ключов партньор, с който заедно отстояваме позициите и защитаваме интересите на отговорния бизнес. Високо оценяваме Вашите лични и тези на екипа на Българската стопанска камара професионализъм и отдаденост в гарантирането на нормална и предвидима бизнес среда и равнопоставеност на всички участници в нея. Ситуацията, в която посрещате празника, е необичайна, но вярваме, че със съвместни усилия ще преодолеем и това изпитание. Пожелаваме на Вас и екипа Ви да бъдете здрави и все така отдадени на каузата! Честит празник!

Екипът на Русенска стопанска камара

Честита 40-годишнина, скъпи колеги! Щастливи сме, че сме частт от голямото семейство на пазителите на българаския бизнес! Благодарим за колегиалността и отзивчивостта.

Цветанка Тодорова – председател на УС на Браншова асоциация Полимери

Приемете нашите най-искрени поздравления по случай 40-годишнината от създаването на Българската стопанска камара. През годините БСК се утвърди като най-активната организация на работодателите в България, защитаваща и отстояваща интересите на всички представители на бизнеса, при формирането на икономическата политика на страната. На целия екип на Българска стопанска камара пожелаваме да не губите оптимизма и енергията си и да не спирате да работите за българския бизнес, защото той има нужда от вас, за създаването на една по-конкурентоспособна и просперираща икономика. Убедени сме в силното и дългогодишно партньорство между нашите две организации и вярваме, че и в бъдеще ще продължим да работим ползотворно и заедно ще постигнем нови успехи.

Миглена Узунова-Цекова – председател на УС на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)

Бих искала да поздравя екипа на Българската стопанска камара по повод 40 години от основаването й, с което се поставя и началото на работодателското движение в България. Днес БСК е гарант за коректност, устойчивост и ефективност за работодателите в България. БСК е наш ценен партньор и стожер на българския бизнес, подкрепа за българското общество и фактор за развитието на страната ни. Използвам повода да споделя убеждението си, че взаимодействието между нашите две организации е позитивно и ще продължи и занапред. От името на Българската асоциация за управление на хора изказвам благодарност за ангажираността Ви към развитието на бизнеса и грижата Ви за хората и обществото. Пожелавам Ви светли дни и много успехи!

Инж. Илиян Терзиев – председател на Камара на строителите в България

Приемете моите и на Управителния съвет на Камарата на строителите в България най-искрени поздрави по случай 40-ата годишнина от основаването на Българската стопанска камара. Юбилеят Ви е респектиращ, а приносът на Вашата организация за устойчивото развитие на икономиката е безспорен. БСК и КСБ винаги са били добри партньори, открити за диалог и сътрудничество. Работим заедно за подобряване на бизнес средата в България, за честна конкуренция и прозрачност, обединяваме усилия срещу сивата икономика. Използвам случая от името на УС на КСБ да Ви уверя, че Камарата на строителите в България ще продължи да бъде отговорен и надежден партньор на Българската стопанска камара. Надявам се ползотворното ни сътрудничество в интерес на нашите членове, на индустриите, които представляваме, на държавата и обществото да продължата и занапред. Пожелавам на Вас и на всички членове на БСК здраве, късмет и много нови професионални успехи!

Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Позволете ми да Ви поздравя по случай четиридесетия юбилей на Българската стопанска камара от мое име и от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България. За тези четири десетилетия не веднъж сте доказвали, че сте не просто коректен партньор, а един от основните двигатели и проводници на идеи и решения за формирането на икономическата политика на страната ни. Бих искал да изкажа своето уважение към дейностите и последователната Ви политика за подобряване на бизнес средата у нас и въпреки тежките времена, в които ни постави пандемията от COVID-19, аз вярвам, че заедно ще успеем за пореден път да докажем, че българският бизнес е способен да излезе силен и от тази криза. С благодарност за успешното сътрудничество до момента и с вяра в бъдещите ни общи цели и проекти, Ви желая да бъдете непримирими, принципни, упорити и все така всеотдайни, за да може България да е тази европейска страна, за която всички работим. Честит празник!

Цветелина Милчалиева – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост - КНСБ

Приемете най-искрените поздравления и пожелания по случай 40-годишнината от създаването на Българската стопанска камара. Пожелавам на Вас и Вашия екип да продължавате успешно да защитавате на интересите на българските производители и предприемачи, и да работите за развитието на икономиката на България. Вече четири десетилетия Българската стопанска камара популяризира и утвърждава корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на предприятията. Във Ваше лице разчитам да продължим ползотворното ни сътрудничество за повишаване на доходите и квалификацията на работната сила. Да извървим трудния път и заедно с Вас, и работниците и служителите, най-ценния капитал да издържим и преодолеем всички настоящи предизвикателства. Пожелавам на Вас и членовете на БСК преди всичко здраве и да продължавате да работите за развитието на стабилната икономическа среда в България, чрез прилагането на добри корпоративни практики.

Димитър Манолов – президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Изключително ми е приятно от името на КТ „Подкрепа“ и от свое име да Ви поздравя по повод 40 години от учредяването на Българската стопанска камара. Вече четири десетилетия БСК доказа, че е динамично развиваща се организация, отговаряща на ежедневните предизвикателства на бизнеса. Надяваме се, че ще продължим съвместно да работим за подобряване условията на труд и повишаване квалификацията на работещите у нас. Вярвам, че чрез активния и ефективен диалог между КТ „Подкрепа“ и БСК ще ще съумеем да създадем условия за по-конкурентоспособна българска икономика, за достоен труд, за справедливост и социална защита. В настъпилите времена на неизвестност и несигурност, сме убедени, че с Вашия професионализъм, отговорност и опит ще съумеете да отговорите на предизвикателствата пред БСК и ще продължавате да давате своя принос и добър пример за развитието на бизнеса и неговите работници. Тези изпитания са докалателство колко важно е обединението и социалният диалог в името на по-голяма политическа и икономическа стабилност. Защото заедно можем повече! Приемете пожеланията ни за здраве, много вяра и сили, за да продължите и постигате целите, които си поставяте! Честит Празник! На добър час!

Стайко Стайков – председател на УС на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ)

От името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) и лично от свое име, за мен е чест и удоволствие да поднеса поздравления по случай 40-годишния юбилей, който Българската стопанска камара отбеляза наскоро. Празникът на БСК, доайенът на работодателските организации в България и Източна Европа, е повод да засвидетелствам своето уважение към постигнатото и труда на целия екип на БСК. Вашият принос за налагане на пазапните отношения, привличането на чуждестранни инвестиции и създаването на модерно законодателство, ще останат изписани със златни букви в историята на България. Доказателство за това е и фактът, че благодарение на създадените за първи път в България Фонд за рисков капитал и Банка за стопански инициативи е подкрепено и финансирано създаването на повече от 600 малки и средни предприятия, голяма част от които се развиват успешно и днес. Следва да бъдат отбелязани и заслугите Ви за евроатлантическата ориентация на България чрез създаването на Смесения консултативен комитет България – Европейски съюз, както и Вашите успехи в развитието на диалога между работодатели и синдикати за изграждането на системата за социално партньорство в страната. Високите стандарти демонстрирани от БСК я утвърждават като гарант за професионализъм, коректност и етичност. Този юбилей е радостно събитие и за всички членове на БСК. Убеден съм, че БСК ще продължава своята значима роля, отстоявайки правата на членовете си, подобрявайки бизнес средата в България, определяйки дневния ред и оставайки вярна на ценностите и принципите си. Вярвам, че най-доброто предстои!

Дата: 24.04.2020

Прочетено: 1572