Дата: 17.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2619

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и главният секретар на камарата Петър Денев проведоха тази сутрин серия от срещи на територията на гр. Шумен.

С кмета на града Красимир Костов бяха обсъдени проблеми, свързани с развитието на бизнеса и възможностите за публично-частно партньорство. Специално внимание бе обърнато върху изграждащата се на територията на общината изцяло частна индустриална зона, която по-рано днес също бе посетена и разгледана от г-н Данев и г-н Денев. Зоната разполага с почти готова подземна и надземна инженерна инфраструктура. Към нея вече има заявен инвеститорски интерес – и от страната, и от чужбина. В срещата с шуменския кмет участваха още председателят на Стопанска камара – Шумен, Николай Тончев и изпълнителният директор на СК-Шумен Николай Николов. Божидар Данев подчерта, че наличието на Общ устройствен план, за разлика от много други общини, е предимство за Шумен, което улеснява бизнеса и му дава по-голяма яснота за бъдещите инвестиции.

Чрез кмета и местната структура на БСК Данев призова шуменските фирми да кандидастват по ОП "Конкурентоспособност", където има предвидени 2,5 млрд. лв. Изпълнителният председател на БСК подчерта, че камарата е готова да подпомогне бизнеса с подготовката на проектите. "Сигурен съм, че в Шумен има фирми, които искат да сменят технологиите си, техниката, да постигнат по-висока ефективност в работата си - ОП "Конкурентоспособност" дава възможности за това", каза Божидар Данев.

Днес беше проведена и работна среща с ръководството на Шуменския университет, след което Божидар Данев изнесе пред около 150 студенти и преподаватели лекция, посветена на актуалните икономически проблеми. Специален акцент бе поставен върху проекта на Бюджет на РБ за 2013 г. Лекцията беше последвана от дискусия по представените проблеми.

До края на днешния ден предстои още среща с областния управител на Шумен – Димитър Александров, който е бивш председател на местната Стопанска камара, а от 14.00 часа ще се проведе среща с местния бизнес с основен фокус на дискусията върху актуалните икономически проблеми в страната.

За 16.30 часа е предвидена пресконференция!