Ръководство
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Николай Тончев е собственик е на „Агромашинаимпекс – Шумен“ АД, с предмет на дейност ремонт и търговия със селскостопанска техника.

Изпълнителен директор на фирмите:

  • „Ники – БТ“ АД - инвестиции и търговия,
  • „Миссириан – България“ АД - промишлена обработка и търговия с български ориенталски тютюн,
  • „Индустриален Парк Шумен“ АД - изграждане и управление на индустриална и търговско-логистична зона,
  • „Норд Табак“ ЕАД - промишлена обработка и търговия с български ориенталски тютюн.

Член е на УС на БСК от 25 април 2014 г., бивш председател на Българска стопанска камара – Шумен.

Инж. Николай Тончев има магистърска степен от Киевския политехнически университет.