Дата: 13.06.2014

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 3807

Новоизбраният Управителен съвет на Българската стопанска камара се събра на първото си редовно заседание след избирането му от Общото събрание на БСК, проведено на 25 април 2014 година.

Преди 25 години българското общество пожела промяна. За съжаление, поради ниската си гражданска култура в началото на прехода, то позволи на елитите, възпитани в идеологическите институти, с няколко пластични операции да създадат илюзията, но да не променят същността на старата тоталитарна държава. В резултат на това обществото ни получи образец на марксистко-ленински капитализъм. В създадената и "успешно" развита от всички политически играчи среда няма място за можещите и знаещите, които като правило са и почтени и горди. И те напускат държавата на тарикатите, за да потърсят юрисдикцията на друга държава, където резултатите от труда им ще бъдат не само оценени, но и защитени. Това положение е неприемливо и нетърпимо за членовете на БСК. На злоупотребите с правата и парите на свободните български граждани, които са предоставени на държавата за постигане на ВАЖНИ за обществото цели, трябва да се сложи край. Очевидно тази задача не е в дневния ред на политиците. Членовете на БСК, като представители на голяма част от най-активните българи, които със своя творчески и съзидателен труд произвеждат значителна част от БВП настояват, а Управителният съвет се ангажира да предприеме необходимите действия, които да предизвикат и осъществят нужната на обществото промяна.

В този дух и с впечатляващо единомислие членовете на УС на БСК, на своето първо заседание обсъдиха и набелязаха стратегическите цели, които трябва да преследва в своята дейност най-голямата асоциация на българските предприемачи. Срещата се проведе на 12 юни 2014 г.

В ръководството на камарата са включени 17 предприемачи, представители на науката и хора от реалния бизнес у нас. В състава на новоизбраното ръководство има една дама – Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банка ДСК. Представители на науката в мениджмънта на камарата са председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров и ректорът на Техническия университет в София проф. Марин Христов. Представители на бизнеса в новоизбрания УС на камарата са: Спирос Номикос (изпълнителен директор на „Солвей соди“ АД – Девня), Петър Ризов (директор „Корпоративни клиенти“, Мтел), Венцислав Славков (председател на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“), д-р Димитър Димитров (изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Ана“), Кирил Желязков (изпълнителен директор на "Специализирани бизнес системи" АД), Максим Митков (управител на "Макс Европа" ЕООД), Николай Тончев (управител на „НОРД Табак“ АД). От колективните членове на БСК в топ мениджмънта се включват Стилиян Баласопулов – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации и Петър Стефанов (председател на Централния кооперативен съюз).  Преизбрани от миналия състав на УС са: Антон Петров (председател на Българската асоциация на металургичната индустрия), Величко Александров (президент на „ИТА-Холд“ АД) и Радосвет Радев (изпълнителен директор на „Дарик радио“ АД).

За председател на новия Управителен съвет на Българската стопанска камара е преизбран Сашо Дончев („Овергаз Инк“ АД), за изпълнителен председател - Божидар Данев,  заместник-председатели на камарата са Камен Колев, Димитър Бранков, Георги Шиваров, а за главен секретар-Петър Денев.