Дата: 09.09.2014

Източник: СК-Шумен

Прочетено: 2565

Редовното отчетно-изборно събрание на Стопанската камара в Шумен се състоя вчера. Водещият на събранието Ленин Пенев представи гостите, сред които беше и изпълняващата длъжността областен управител на Шумен Даниела Миронова, както и главният секретар на Българската стопанска камара Петър Денев.

Отчет за дейността на камарата през периода 2009-2014 г. направи председателят на Управителния съвет на СК-Шумен Николай Тончев. Приети бяха насоки за дейността на Стопанската камара за периода 2014-2019 г. Гласувани бяха изменения и допълнения в устава на Стопанската камара.

Избран бе нов Управителен съвет, който се състои от 7 души и включва Николай Тончев, Тодор Тодоров, Илия Попов, Данко Добрев, Валентин Върбанов, Румяна Георгиева и Николай Николов. Избран бе и тричленен контролен съвет, в състава на който влизат Севдалин Краев, Снежана Павлова и Сергей Стойков.

Председателят на Стопанската камара в Шумен Николай Тончев (в средата) представи актуалните проблеми пред бизнеса в региона.

Приета бе декларация до президента на България Росен Плевнелиев и до министър-председателя Георги Близнашки, в която се подчертава следното: „Ние, членовете на Стопанската камара в Шумен, констатираме, че вече години наред Североизточният регион на страната изостава по отношение решаването на проблемите на пътната инфраструктура. Това води до изоставане в икономическото развитие на Северна България и в частност на нашия регион. Пряка последица от този проблем е намаляването на вътрешните и чуждестранните инвестиции. Забавеното развитие на икономиката води до социални проблеми – продължава обезлюдяването на региона и е налице трайна тенденция за увеличаване стойностите на нивото на безработицата над средната за страната.“

Тази декларация беше подкрепена от кмета на община Шумен Красимир Костов, който предложи Шумен да бъде домакин на кръгла маса с участието на новоизбраните депутати от следващото Народно събрание, за да се потърси с тях диалог за развитието на Североизтока.

Председателят на общинския съвет в Шумен проф. Георги Колев подкрепи негативното отношение, което сега изразява бизнесът към представителите на политическата класа.

Кметът на община Нови пазар Румен Панайотов също постави остро проблема за неразвитата пътна инфраструктура в нашия регион.

Кметът на община Каспичан Милена Недева подчерта, че липсва предвидимост в нашето законодателство по отношение на бизнеса. Според нея в нашия регион може да се развива успешно туристическият бизнес. К

онкретни предложения към делегатите на събранието отправиха още бившият председател на Стопанската камара в Шумен Димитър Александров и началникът на Регионалния инспекторат Върбан Върбев.

Главният секретар на Българската стопанска камара Петър Денев сподели, че шуменската е една от водещите стопански камари в страната. Той подчерта, че предприемачите трябва да проявяват патриотичен дух и представи структурата на Българската стопанска камара, която включва 136 браншови организации.

За председател на Управителния съвет на Стопанската камара в Шумен беше преизбран Николай Тончев, а изпълнителен директор на камарата ще бъде Николай Николов.