15.10.2015

На днешната тристранна среща на високо равнище на ЕС BUSINESSEUROPE представи своето традиционно изследване „Икономически преглед – есен 2015“. Ключови констатации в проучването са, че ЕС трябва да продължи усилията за икономическо възстановяване чрез структурни реформи, вкл. в посока подкрепа за създаване на работни места и намаляване на високите нива на данъчно облагане на разходите за труд.

Авторите на изследването прогнозират икономически ръст 2% за ЕС и 1.7% за еврозоната за 2015 г. и още толкова през 2016 г. Ниските цени на петрола и относително ниският обменен курс на еврото правят икономическите перспективи пред Европа до голяма степен непроменени от последното изследване на BUSINESSEUROPE през пролетта на т.г. В него бизнес организацията прогнозира 1.9% ръст на БВП за ЕС и 1.6% за еврозоната. Вътрешното търсене остава основен двигател на растежа, като се очаква потреблението в ЕС да расте.

Прогнозира се инфлацията да остане ниска през 2015 г. в рамките на 0.2% (и за ЕС, и за еврозоната), като се очаква тя да се увеличи през 2016 г. до 1.2% за ЕС и 1.1% за еврозоната, като ефект от по-високите разходи по вноса и стабилизиране на енергийните цени.

„Очакваме и някои подобрения в пазарите на труда по отношение нивата на безработица, вкл. намаление от 10.2% през 2014 г. до 9% през 2016 г. за ЕС и от 11.6% през 2014 г. на 10.1% през 2016 г. за еврозоната. Независимо от това, нивата на безработица остават високи и продължава да има значителни разлики между отделните страни“, се казва още в проучването на BUSINESSEUROPE.

Както ЕС, така и отделните държави-членки трябва да продължат напред със спешните структурни реформи, насърчаващи растежа и възстановяването. Налице са признаци, че ръстът на световната търговия се забавя, което засилва необходимостта ЕС да продължи напред с редица споразумения за свободна търговия, вкл. ТТIP.

В много от държавите-членки се подобрява достъпът до финансиране и, по-специално – банково кредитиране, е друга констатация в проучването. Според BUSINESSEUROPE, обаче, въпреки тези позитивни тенденции, е необходимо да се предприемат структурни мерки за подобряване на достъпа до финансиране.

Дата: 15.10.2015

Източник: BIA / BUSINESSEUROPE

Прочетено: 3486