Дата: 18.03.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2496

Споразумение за сътрудничество между Българска минно-геоложка камара и Минно-геоложкия университет бе подписано днес, в присъствието на представители на медиите.

Целта на споразумението е да осигури необходимите инженерни кадри за дружествата от минната индустрия, както и да осигури максимално добро качество на обучение на студентите и  поддържане нивото на знания на бъдещите инженери.