Българска минно-геоложка камара (БМГК)
Председател

Изпрати съобщение

Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов е български индустриалец, общественик и инвеститор. От 2013 г. той е професор от Международната научна академия (МАНЕБ), Санкт Петербург, Русия и е почетен професор на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, гр. София. То има магистърска степен по специалността „Минно маркшайдерство” на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град София. 

В началото на своята кариера, от 1986 г. до 1991 г.,  проф. Вълканов заема длъжността директор на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство. От 1991 г. професионалния му живот се свързва с „Минстрой Холдинг” АД, където понастоящем е Председател на Съвета на Директорите. От 2002 г. е Председател на Надзорния съвет на „Горубсо Златоград” АД, а от 2012 г. – Председател на Надзорния съвет и на „Горубсо Мадан” АД. 

Николай Вълканов е носителят на приза „Мистър Икономика” за 2012 г. 

Позиции в бизнес и обществени организации 

  • Заместник-председател е на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара (2014-2017);
  • Заместник-председател е на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите в България
  • Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.          
  • Председател е на Настоятелството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София.
  • Член е на Президиума на Световния минен конгрес.
  • Член е на Президиума на Международната маркшайдерска организация.
  • Председател е на Български маркшайдерски съюз. 

Избран е за председател на Управителния съвет и на Българска минно-геоложка камара след гласуване на членовете на БМГК по време на редовното годишно Общо събрание на Камарата, проведено на 27.04.2017 г.