Дата: 27.04.2016

Източник: в. 24 часа

Прочетено: 6350

Ако не се взимат правилните решения днес, в бъдеще проблемите ще бъдат значително по-големи

С предложените от финансовото министерство промени в социалния кодекс големият проблем е, че хората, които получават нормални доходи ще бъдат ощетени по някакъв начин и ще им бъде ограничено правото на избор каква пенсия да получават.

Тези реформи по един или друг начин засягат основите на стълбовете върху които е изградена пенсионната система. А всичко, което удря в основата и прави немислимо съществуването на втория пенсионен стълб, трябва да бъде отхвърлено. Всяко решение, което оптимизира съществуването на втория стълб, дава по-големи гаранции за хората и води до избягване на некоректно поведение на управляващите пенсионните фондове, трябва да бъде прието.

При наличието на демографска криза в България, след около 50 години почти няма да е възможно да бъдат изплащани пенсиите на базата на стария принцип – т. нар. първи стълб, на който е базирана системата на НОИ.

Заради демографския срив на страната ни навремето, когато беше обмисляна пенсионната реформа, бе възприето да има тристълбова пенсионна система, като вторият стълб е базиран на задължителен, но фондов принцип. Целта е да се избегне ситуация, при която сегашните работещи да покриват пенсиите на сегашните пенсионери. Фондовата система означава, че човек през живота си се старае да набере достатъчно отчисления и в зависимост от техния размер получава съответната пенсия. Тогава приносът е абсолютно индивидуален.

Този фондов принцип има отделни елементи, които, ако не се спазят, той спира да бъде такъв. Един от тях е, че хората наследяват парите на тези преди тях. При положение, че се премахне унаследяването, се размива индивидуалният принос и изчезва принципът всеки да получава парите, които е внесъл. Стимулът на хората да спестяват, защото след това нещо ще остане за децата им, ще изчезне. Това е стъпка, която прави абсолютно безсмислено съществуването на втория стълб. В случай, че липсва унаследяване и парите на хората отиват в общ пул изчезва разликата с първия стълб, по който сега пенсионерите получават парите си.

Друг проблем е, че сегашната вноска от 5% за допълнително задължително пенсионно осигуряване е абсолютно недостатъчна. Това означава, че трябва да мине прекалено дълго време, за да се натрупа достатъчно капитал за осигуряването на нормална пенсия. Преди години в стратегията за пенсионната реформа бе заложено, че вноската за втория стълб ще се повиши с 2%, а промените, които бяха направени миналата година взеха тези 2% от втория стълб и ги прехвърлиха за решаване на проблемите в първия стълб. Това бе пореден удар в стабилността на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Решения за промени в една толкова важна система не могат да бъдат вземани и прокарвани без да бъдат направени анализи и оценки на въздействието. В противен случай това води до неравнопоставеност на играчите, които участват, защото остава скрита целта и мотивите на предлагащите такива промени.

Ако не се взимат правилните решения днес, тогава проблемите ще бъдат значително по-големи.

С промените в КСО се играе по-скоро с краткосрочни предимства за сметка на дългосрочните. Прави се опит за решаване на проблеми, които възникват в момента. Решават се днешните проблеми както на първия стълб, така и очаквани проблеми, които ще възникнат при втория стълб, но за сметка на нещо, което ще се случи в дългосрочен план. Такъв подход е недостатъчно премерен.

Друг проблем е, че хората нямат яснота за това какви пенсии ще получават в бъдеще. Някой трябва да поеме отговорността да обяснява на хората какво ще се случи. Това не правят нито държавата, нито частните фондове.

Ако държавата не е на място, каквато и система да съществува, тя няма как да функционира правилно, а цената за взетите грешни решения ще платят всички българи.

 

Край на индивидуалните партиди

С промените в Кодекса за социално осигуряване Министерството на финансите предлага парите, които хората внасят във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, да не се унаследяват, ако пенсионерите починат, преди да са изчерпали набраната сума през годините. От ведомството на Владислав Горанов предлагат след като човек се пенсионира, събраните пари по индивидуалната му партида да се влеят в общ пул, от който да се изплащат пенсиите на онези, които не са събрали достатъчно пари.