22.06.2016

Туристическият бизнес от добруджанските черноморски общини – Добрич, Балчик, Каварна и Шабла в сътрудничество с “Албена”АД, се обединява и създава Регионална туристическа асоциация „Черноморска ривиера – Добруджа“.

Туристическият бизнес от добруджанските черноморски общини – Добрич, Балчик, Каварна и Шабла в сътрудничество с “Албена”АД, се обединява и създава Регионална туристическа асоциация „Черноморска ривиера – Добруджа“.

В учредително събрание, което ще се проведе в Албена от 10 часа в четвъртък (23 юни 2016 г.), ще участват представители на „Албена“ АД, голф комплексите в региона, неправителствени и общински браншови организации от морските общини, хотелиери и ресторантьори.

Основната цел, която учредителите си поставят, е повишаване на туристическия потенциал на региона и налагане на бранд „Черноморска ривиера - Добруджа” за превръщането на региона в целогодишна дестинация, атрактивна за международните туристически пазари и у нас.

 __________

Регионална туристическа асоциация
„Черноморска ривиера - Добруджа” 

Основни цели: 

 • Формиране на запазена марка (brand) на „Черноморска ривиера - Добруджа” като туристически район. 
 • Местните структури на БСК в Балчик, Каварна и Шабла и сътрудничество с централната администрация и регионалните структури в областта на туризма и браншовите камари. Съвместно участие в международни програми (проекти по програма Трансгранично сътрудничество България -Румъния 2014-2020, ОПРЧР и други) и работа с чуждестранни инвеститори за създаване на необходимата инфраструктура за развитие на велотуризма в региона. 

Предимствата на тази съвместна дейност са възможност за:

 • увеличаване периода на сезонната заетост, създаване на нови бизнес обекти в региона (вкл. нови работни места по протежение на велопътеката);
 • използване на летище Балчик за транспортиране на велотуристи (целогодишно); 
 • Разработване съвместно с партньори от Румъния на програми за развитие на туризъм и семеен спорт, според специфичните възможности на региона, включително:.
  • Екотуризъм (развитие на зелен туризъм), вкл. създаване на „велопътека” Балчик – Констанца;
  • Културен туризъм;
  • Конгресен туризъм;
  • Кулинарен туризъм;
  • Балнеоложки и спа туризъм;
  • Спортен туризъм (голф, тенис, бридж турнири, петанка и др.).
  • Туристическа индустрия – реиндустриализация;
  • Развитие на производство на биопродукти в района, включително на морски дарове;
  • Центрове за информация, консултации и обучение;
  • Българо-румънски бизнес форуми. 

За целите да се разработят: 

 • Съвместна маркетингова програма с румънски партньори
 • Да се наблегне на иновативни елементи, нужни за участие в международни програми. (уебсайт, който да включва всички обекти, виртуални турове и други).
 • Съвместен календар с румънски партньори за събития извън активния сезон,.  
 • Съвместна програма за обучение с ВУЗ, организиране на курсове с цел повишаване на уменията на кадрите в туризма, обмен на стажанти, вкл. използване на европейските фондове за обучение. 

Участници в дейността на асоциацията:

 • Представители на туристическия бизнес, включително КК „Албена”, голф игрища и други;
 • Представители на местната власт;
 • Представители на неправителствения сектор, включително представителите на БСК в региона;

Дата: 22.06.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2574