Дата: 19.07.2016

Източник: Тв Европа

Прочетено: 1109

Разходите на Националния осигурителен институт за болнични продължават да се увеличават и през тази година. Само за първото тримесечие изплатените средства за болнични са близо 108 млн. лв, което представлява увеличение с 15 млн. и половина в сравнение със същия период на миналата година.

Повече изплатени средства за болнични и ръст в броя на дните, през които служителите отсъстват от работа - това показват данните на НОИ за първото тримесечие на годината. Спрямо същия период на 2015 г. сумата нараства с 15 млн. и половина, като вече достига 108 млн. лева. Според Димитър Бранков не малка част от тези, които злоупотребяват с болнични, полагат някакъв допълнителен труд, включително и напускане на страната с цел нелегална работа извън България.

За първото тримесечие на годната, работодателите са платили 144 хиляди листа за общо заболяване, а общият брой на платените от НОИ са 667 821, като изплатената сума от държавата е малко над 112 милиона. Сред градовете с най-много на брой обезщетения са София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Благоевград. Общият брой на изплатените суми за общо заболяване са 107 491 927лв., а за гледане на болен член от семейството са 4 405 571лв. Освен броя на хората, които излизат в дълъг болничен, се увеличава и средният брой на дните, през които те отсъстват от работа - от 8 дни средно на човек през 2015г. на 9 дни за началото на тази година.

ВИДЕО