Дата: 22.11.2016

Източник: вестник "Стандарт"

Прочетено: 862

Пускат 385 млн. евро от фондовете на ЕС за финансиране на малки и средни предприятия. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" (ОПИМСП) в България с пет търговски банки: Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.

Тези споразумения имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за над 4000 български малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятия и стартиращи фирми, което ще бъде осигурено чрез банково кредитиране при по-ниски обезпечения и по-ниски лихви. Петте гаранционни механизма ще генерират финансиране на МСП от общо 385 млн. евро, което представлява две трети от планираните 600 млн. евро, които са на разположение по ОПИМСП.

Инициативата за МСП в България е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Групата на ЕИБ и правителството на България. Нейната цел е да стимулира финансирането на МСП чрез осигуряване на защита от кредитен риск на портфейлите от МСП кредити, предоставяни от финансовите институции.

УниКредит Булбанк подписа споразумение с ЕИФ за 100 млн. евро, които ще предложи на бизнеса у нас в рамките на следващите две години. Максимално допустимият размер на кредитите, които УниКредит Булбанк ще отпуска по тази схема, е 5 млн. евро, като ЕИФ гарантира 60% от всяка кредитна сделка. Чрез подписания между ОББ и ЕИФ договор фондът ще гарантира отпускането на кредити от банката за близо 130 млн. лв.