Дата: 28.08.2017

Източник: БСК

Прочетено: 4982

На 28 август 2017 г. в Българска стопанска камара се проведе работна среща с представители на Генерална дирекция „Устни преводи“ на Европейската комисия. От страна на БСК в срещата участваха Димитър Бранков – зам.-председател на БСК, и Мартин Стоянов – главен експерт в център „Международни организации и програми“.

Повод за срещата е подготовката и провеждането на инициативите на БСК по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Сред планираните събития в програмата на БСК са:

  • Тристранна социална среща на високо равнище; 
  • Среща на работодателската група на Европейския икономически и социален комитет в София през март 2018 г.;
  • Среща на президентите на федерациите-членки на BusinessEurope;
  • Съвет по конкурентоспособност;
  • Съвет по заетост и социални въпроси и други.

По време на срещата бяха обсъдени редица въпроси от национално и европейско значение, сред които и Директивата за командироването на работници, ролята и значението на Черноморския регион и възможностите за обвързването на принципите на Дунавската стратегия и Черноморския регион по време на бъдещите председателства на Съвета на ЕС.