01.05.2017

Агенцията за управление на проекти DLR, която съветва германските кандидати за европейската рамкова програма "Хоризонт 2020", е избрала BioSTEP като пример за добра практика за своя иновативен и интердисциплинарен изследователски подход и интегрирането на социалните и хуманитарните науки в програмата "Хоризонт 2020". 

В наскоро публикуваната брошура "Erfolgreich in Europa: Deutsche Forschende aus den Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften в Хоризонт 2020" DLR дава преглед на целите и подхода на BioSTEP и други успешни съвместни изследователски проекти. Брошурата предоставя и обща информация за възможностите за учени в областта на социалните и хуманитарните науки в "Хоризонт 2020".

Разгледайте брошурата тук.

Дата: 01.05.2017

Източник: BioSTEP

Прочетено: 1652