13.12.2021

На 13 декември 2021 г., БСК представи резултатите от традиционното си онлайн-допитване до членовете на Камарата, проведено в периода 8 ноември – 8 декември 2021 г. сред 817 микро-, малки, средни и големи предприятия от цялата страна и от всички сектори на икономиката. В пресконференцията участваха председателят на УС на БСК Добри Митрев и зам.-председателите Мария Минчева и Станислав Попдончев.

Проучването се осъществява за 17-та поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Основните теми са свързани с отражението на политическите процеси в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година. Тази година специален акцент е поставен върху отражението на коронакризата върху бизнеса.

За последното десетилетие 2020-а беше най-наситената с бизнес негативизъм година – и като оценка на актуалното състояние, и като визия за бъдещето. Година по-късно е налице плах опит за оттласкване от дъното. Тази година песимизмът е най-сериозно изразен по отношение очакванията за драстичен ръст на цените на енергийните ресурси и суровините, инфлацията – както в национален, така и в световен мащаб.

Притесненията у бизнеса се коренят основно в продължаващата (и с необозрим във времето край) ковид-криза, както и в политическите турбуленции у нас, които водят след себе си нестабилност и неяснота, невъзможност за прогнозируемост и планиране.

Общото усещане е за недостатъчност и мудност на мерките за подкрепа. Затова не е изненадващо, че по-малко от половината фирми са се възползвали от част от антикризисните мерки – най-вече от тези за подкрепа на заетостта. Реални мерки за подкрепа на фирмената ликвидност липсват или не са достатъчно атрактивни и познати.

В резултат на това, бизнесът прави (не)възможното, за да спаси работните места и пазарните си позиции, вкл. чрез адаптиране на разходите, трансформация на производството, използване на цифровите технологии, развитие на онлайн продажби, дистанционна работа, гъвкаво работно време, отпуски и оптимизация на персонала.

Ковид-кризата създаде недостиг на оборотни средства у почти 80% от предприятията. Това, в комбинация със съществуващите от години проблеми с бюрокрацията, регулаторната и административна тежест, нестабилната нормативна среда, корупцията и неефективното правораздаване, води до тежка преса върху всяко бизнес начинание.

В условията на неясни перспективи, основно свързани с развитието на медицинската криза и съпътстващите я прекъсвания във веригите на доставките, недостига на суровини и енергийни ресурси, бизнесът запазва висока степен на песимизъм, затова очакванията и плановете му за бъдещето са твърде предпазливи, подчинени на прагматизма.

Вижте пълния текст на анализа ТУК

Вижте презентация ТУК

Вижте снимки от пресконференцията ТУК

Дата: 13.12.2021

Източник: БСК

Прочетено: 3172