26.07.2018

Радосвет Радев се срещна с представители на бизнеса, администрацията и академичната общност в Шумен

Мерки за изсветляване на икономиката, спешно довършване на магистрала „Хемус“ и изграждане на мост над р. Дунав при Силистра са сред ключовите приоритети пред шуменския бизнес.

Това стана ясно по време на среща на председателя на Стопанска камара – Шумен, Николай Тончев с изпълнителния председател на Българската стопанска камара (БСК) Радосвет Радев, който е на посещение в града днес (26 юли 2018 г.). По време на срещата бяха обсъдени актуални проблеми на националната и местната икономика, както и възможностите за задълбочаване на партньорството между БСК и регионалната стопанска камара.

В качеството си на изпълнителен директор на Индустриален парк Шумен АД, Николай Тончев подчерта, че индустриалната зона е спасителен пояс за града и привлича все повече инвеститори, създава работни места и дава силен тласък на местната икономика. До момента 17 големи компании са закупили терени в зоната, като има потенциал за нови инвеститори.

В рамките на посещението си в Шумен, Радосвет Радев посети едно от най-големите шивашки предприятия в България – „Елит Колекшън Попов и Сие” ООД, специализирано в изработката на мъжки облекла. Продукцията на компанията се изнася основно за Дания, Германия и Швейцария. Парадните униформи на швейцарската армия, униформите на полската армия и на италианската жандармерия се шият именно в „Елит Колекшън Попов и Сие”. В предприятието работят 240 души (60% от които са от турския етнос), като се търсят още поне 60-70 души, за да се удвои производството.

Именно проблемът с дефицита на кадри бе основна тема на проведения разговор между Радосвет Радев, Николай Тончев и Илия Попов – собственик и управител на шивашкото предприятие. Попов сподели, че „ако до 2 г. не се реши въпросът с кадрите, бизнесът ще се сгромоляса“. Най-голям недостиг има на оператори на машини, но и за останалите категории персонал има сериозно търсене.

В периода 2010-2017 г. населението в Област Шумен е намаляло с почти 15 000 души (т.е. с 12%), а през миналата година са родени едва 1500 деца. Според представителите на местния бизнес, при тези тежки демографски тенденции, без прилагане на политиката на трудова миграция, проблемът с кадрите трудно би могъл да бъде решен. Ето защо, е необходимо да се въведат по-гъвкави механизми за привличане на работна ръка от срани извън ЕС, с фокус върху българските диаспори (основно Молдова). Освен това, е нужен регламент за наемане на чуждестранни работници за повече от три месеца.

Към „Елит Колекшън Попов и Сие” ООД функционира общежитие за наетите в предприятието чуждестранни работници, а заплатите във фирмата са в рамките на 800-1200 лв., което е над средното ниво на заплащане в региона, както и за сектора като цяло. Според участниците в разговора, около темата за трудовата миграция се създава излишен обществен драматизъм, при положение че общо в страната са приети 493 чуждестранни работници, а свободните работни места са над 20 000.

Следващата спирка в обиколката на Радосвет Радев в Шумен бе Индустриалният парк в града, който е разположен на площ от 2 400 000 кв. м. и разполага с изключително модерна логистична структура, вкл. достъп до път, електропровод, газопровод, ВиК, оптичен кабел. Освен това, за всеки индустриален терен е изготвен отделен устройствен план, който указва съответните строителни параметри и вида индустриална дейност, която може да се извършва върху него. Всички терени са напълно пригодени за незабавно ползване. Индустриалният парк предлага широк спектър допълнителни услуги, с които се цели елиминирането на всички възможни трудности и препятствия, съпътстващи инвеститорите, както и съкращаване на административните процедури, вкл.: юридически консултации, изготвяне на архитектурни проекти, адаптиране на проектите на чуждите инвеститори към българското законодателство, маркетингови проучвания, организация и провеждане на строителни работи и надзор, подбор на персонал и др. Потенциалните инвеститори получават съдействие при издаване на всички административни актове и разрешения и се възползват от преференциално обслужване във всички служби на Община Шумен.

Радосвет Радев се срещна и с ръководителите на местната власт - кмета на Шумен Любомир Христов и областния управител Стефан Желев. По време на срещата бяха обсъдени проблемите на общината и областта, като беше поставен акцент върху необходимостта от увеличаване на финансовата самостоятелност на общините. Това ще позволи привличането на повече местни приходи, а оттам – преодоляване на натрупаните проблеми. Любомир Христов се похвали, че по време на мандата си до момента е успял да намали голяма част от наследените задължения на общината, като само приходите от „синя зона“ са увеличени два пъти. Друг сериозен проблем за местната власт е възможността за често и обикновено необосновано обжалване на обществените поръчки, което спира своевременното им изпълнение и ги оскъпява.

Местният бизнес играе много важна роля за Шумен. През последните години безработицата намаля рязко – от 18 на 3 процента. Реално безработица почти няма, напротив – активно се търсят хора, вкл. по селата. Огромен е проблемът с трайно безработните по селата, които отказват да работят, заради некачествената субсидирана заетост. Ето защо, тази форма на социално подпомагане трябва да се прекрати, за да се освободи трудов ресурс за реалната икономика“, сподели Любомир Христов. Той подчерта, че по консумация на промишлена енергия Област Шумен се нарежда веднага след Варна (по данни на Енерго Про), при три пъти по-малко население.

От своя страна, Радосвет Радев, сподели, че Шумен е едно от най-интересните места у нас за правене на бизнес, което се дължи най-вече на отличното партньорство по линията „Бизнес – Община – Образование“. Според него, този модел трябва да се мултиплицира, защото очевидно е работещ. Доказателство за това са резкият скок на инвестициите, почти нулевата безработица и повишеният стандарт на живот в региона, а Индустриалният парк е като оазис на фона на цялата икономическа действителност у нас. „От една страна, имаме смели предприемачи, от друга – дефицит на работници, а от трета – държава, която не дава възможност на предприемачите сами да си помогнат, като преодолеят недостига на кадри“, каза изпълнителният председател на БСК. Той изрази очакване представителите на администрацията да продължат активното си партньорство с местния бизнес, като дават добър пример в това отношение на останалите общини в страната.

Обиколката на изпълнителния председател на БСК в Шумен приключи с посещение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, където разговаря с ректора -проф. д.и.н. Георги Колев. В началото на срещата домакинът не пропусна да отбележи, че Радосвет Радев е Доктор хонорис кауза на Шуменския университет, и му връчи Почетен плакет на университета, като му пожела успех в новото му амплоа на изпълнителен председател на БСК.

Въпреки утвърдените традиции на Шуменския университет в историята на българското висше образование, пред него стои огромният проблем с недостига на студенти. За 8 години техният брой е намалял от 8000 на 3500-4000, което води до закриване на специалности (при под 10 студенти в специалност). Освен поради липса на студенти за определени специалности, проблем е и необоснованото спиране на държавната поръчка за специалност „Икономика“, при положение че има търсене и желаещи да я изучават, а университетът има 20-годишен опит в тази специалност. Ето защо, проф. Колев отправи лична молба към Радосвет Радев да съдейства за връщане на държавната поръчка за 20 бр. студенти в специалност „Икономика“, бакалавърска степен.

Шуменският университет е стабилен финансово, но е налице финансова несправедливост по отношение на университетите в провинцията. Държавната политика в сферата на висшето образование е насочена към насърчаване на големите университети, от мащаба на Софийския университет“, сподели проф. Колев. Той подчерта, че рейтинговата система е особено значима тема за университетите в провинцията, защото това е обективен механизъм за определяне на държавното субсидиране на определени специалности.

_________

Вж. СНИМКИ ОТ СРЕЩИТЕ

_________

От Шумен Радосвет Радев заминава за Русе, където тази вечер, от 19.30 ч., ще участва в благотворителния бал, организиран от Русенската стопанска камара (РСК), и ще връчи част от годишните награди на камарата за принос към развитието на регионалната икономика. Каузата на благотворителния бал е набиране на средства за изграждане на професионално училище към РСК, което ще прилага дуалната форма на обучение. Повече информация за събитието ще бъде разпространена след неговия край.

Дата: 26.07.2018

Източник: БСК

Прочетено: 15572